sourze.se

Att leva som man lär

Är det rätt att kritisera Persson för hans herrgård, tidigare bostadsminister Lövdén för hans bostadsrättsklipp och Ohly för att hans barn går i friskola? Kanske. Men inte helt självklart.

I viss mån kan ett ställningstagande bero på vilken syn man har på politiker rent allmänt. Utgår man från att våra politiker skall vara ett genomsnitt av den väljarkår, man säger sig representera, är det lätt att kasta sten. Allt blir då upprörande som inte alla kan komma i åtnjutande av inom respektive väljarkår. I det inkluderas då bla herrgårdar och resor i businessklass.

Journalister förstärker gärna den här "genomsnittsbilden" genom att förtrytsamt fråga exempelvis statsministern om han verkligen "kan sätta sig in i hur vanligt folk har det". Vissa politiker från v och mp brukar också regelmässigt förstärka den här bilden genom att oja sig över sina egna riksdagsarvoden i ett försök att framstå som så "vanliga" och "medelinkomstmässiga" som möjligt.

Uppenbart är emellertid att det finns en moralisk dimension i allt vad en politiker gör eller inte gör och som därmed bestämmer dennes trovärdighet. Anta exempelvis att en kvinnlig politiker, som gjort sig känd för att vara pornografimotståndare, avslöjas med att via en bulvan äga ett stort porrimperium. Hennes trovärdighet är då naturligtvis lika med noll. Och då inte bara i pornografifrågor.

Jag tror man måste fråga sig själv, inför varje nytt så kallade politikeravslöjande, vare sig det gäller husbyggen, bostadsrättsklipp eller friskolor, huruvida personen har kvar sin trovärdig inför mig personligen. Inte vad andra tycker om händelsen, eller vad de självutnämnda folkdomstolarna i kvällstidningar bestämt vara riktigt för dagen, utan vad jag själv anser.

Diskuterar man dessa avslöjanden med andra visar det sig - inte helt förvånande - att vi alla har olika bedömningar beroende på personliga sympatier och/eller egna ideologiska och moraliska värderingar.

Själv har jag inga som helst problem med Perssons herrgård. Han och hans fru tjänar bra och väljer de att bygga sig ett stort och dyrt hus så är det deras sak. Kritiserar man Persson för huset måste man på något sätt, för att vara trovärdig, ha bestämt sig för vissa bostadsnormer för sossar och statsministrar. Och det har jag ännu inte hört något förslag om. Bara gnäll.

Enfaldig var dessutom den kritik Persson fick för att hans byggmästare inte fyllt i alla formulär och därför glömt ett stegskydd. Faktum är att ingen levande svensk kan bygga ett hus utan ett enda formulärfel.

Däremot anser jag Lövdén förtjänar all kritik, som under sin tid som bostadsminister, energiskt bekämpade alla ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, vare sig det nu gällde allmännyttan eller det privata beståndet, när han nu med näbbar och klor, själv försöker göra det han tidigare dundrande fördömt. Under sin tid som bostadsminister gick han också hårt åt de personer som kom i åtnjutande av en bostadsrätt, men som själv inte bodde i denna. Själv bor han i Halmstad och bostadsrätten återfinns i Stockholm.

När det gäller Ohly och friskolorna är hyckleriet liknande och därför bör han kritiseras. Vänsterpartiet har framställt friskolorna eller privatskolor som v uttrycker sig i partiprogrammet som ett av de största hoten mot vår demokrati. Uppdelningen mellan rika barn friskolor och fattiga barn kommunala skolor måste bekämpas säger man.

Ung vänster är naturligtvis mest högröstad och kräver förbud. Där återfinns som medlem - pikant nog - Ohlys friskolestuderande dotter. Friskolor är faktiskt ingen liten fråga för v och därför blir dubbelmoralen hos Ohly så tydlig. Hans försvar häromkvällen i utfrågningen var inte heller övertygande. Särskilt inte när han jämförde friskolor med Stockholms tunnelbana och bussar som han felaktigt påstod var privatiserade.

Man kan väl sannolikt ana, att både Lövdéns och Ohlys trovärdighet, inom de egna leden, för ombildningar till bostadsrätter respektive friskolor, har minskat betydligt. Frågan är om inte deras trovärdighet i alla frågor fått sig en rejäl törn. Däremot har jag svårt att se att Perssons husbygge skulle ha minskat dennes trovärdighet. Vare sig det gäller bostäder eller annat.

Påfallande ofta kan man dock konstatera att egenintresset hos politiker står över den ideologiska svepningen. Mitt intryck är att det särskilt gäller folk från s, v och mp. Eller har jag fel?
Om författaren

Författare:
Lars Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 31 aug 2006 21:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: