sourze.se

Vad tycker muslimer?

Vad muslimer anser om västerländsk livsstil, självmordbombningar mm är det inte riktigt rumsrent att referera i svenska media. Men här kan Du läsa något om detta.

Ett svenskt opinionsinstitut skulle nog fundera både en och två gånger innan man gjorde en attitydundersökning bland muslimer i Sverige. Tänk om resultat inte skulle bli det man önskar?

En representant för ett svenskt opinionsinstitut förklarade också nyligen att sådana mätningar "aldrig görs" därför att de är för "politiskt känsliga".

Liknande känslighet ger integrationsministern Jens Orback uttryck för när han fördömer hedersmord, könsstympning och tvångsäktenskap i Sverige. Han lyckas alltid reducera frågan till ett generellt fördömande av våld mot kvinnor. Därmed anses analysen vara klar och alla frågetecken uträtade.

Debatten om Mohammedkarikatyrerna har inte heller precis givit vare sig de svenska tidningarna eller opinionsinstituten råg i ryggen. Men i länder där tidningar och institut är ofina nog att inte bry sig om vad som är "politiskt känsligt" görs attitydundersökningar i diverse kontroversiella samhällsfrågor.

The Economist publicerade den 24 november 2005 en undersökning gjord i ett antal muslimska länder där man ställde frågan om hur stort förtroende man har för Usama bin Laden. Andelen som hade stort eller visst förtroende för denne var följande 2005:

Jordanien: 60
Libanon: 2
Pakistan: 51
Indonesien: 35
Turkiet: 7
Marocko: 26

Nu skall sägas att stödet i samtliga länder, utom Pakistan, minskat jämfört med motsvarande undersökning år 2003.

Attityden till självmordbombningar som drabbar civila är inte heller någon munter läsning om man skall tro det välrenommerade opinionsinstitutet The Pew Global Attitudes Project. Andelen som anser det försvarbart att utföra sådana dåd var 2005 följande:

Jordanien: 57
Libanon: 39
Pakistan: 25
Indonesien: 15
Turkiet: 14
Marocko: 13

Även här har andelen minskat jämfört med tidigare med undantag för Jordanien.

I Storbritannien visade en mätning som utfördes efter attentaten i juli förra året att hela 40 procent av landets 1,6 miljoner muslimer önskade att sharialagar införs. En undersökning 2006 visade att 37 procent av de brittiska muslimerna anser att landets judiska befolkning är legitima måltavlor för terroristvåld, som "en del av den pågående kampen för rättvisa i Mellersta Östern".

En opinionsundersökning i tidningen Guardian indikerade att "13 procent av de brittiska muslimerna vidhåller oroväckande nog att framtida attacker liknande 11/9 2002 mot USA vore rättfärdiga". Det handlar alltså om sådär en 208.000 personer som har den åsikten.

Det brittiska opinionsinstitutet YouGov fann att 32 procent av landet muslimer instämde i att "det västerländska samhället är dekadent och omoraliskt, och att muslimer borde försöka göra slut på det". Över en halv miljon brittiska muslimer anser således detta.

Times fann att 7 procent av de brittiska muslimerna, mer än 100.000 människor, anser att självmordsbombningar i Storbritannien skulle kunna rättfärdigas under vissa omständigheter.

Huruvida svenska muslimer har liknade åsikter vet vi inget om. Och vad värre är - ingen skulle våga fråga!

Samma rädsla att störa friden kan noteras i den svenska oviljan att redogöra för Hizbollah och Hamas stadgar. Istället framhålls ständigt dessa organisationers sociala arbete.

En av Hamas ledare gjorde för några månader sedan flera bejublade framträdanden i Sverige. Våra media, jämte palestinierna i Sverige, framhöll med kraft organisationens fridfulla och sociala sinnelag.

Ingen ville vara ofin nog att ifrågasätta sanningshalten i exempelvis Hamas stadga paragraf 22 där det sägs:

"Med sina pengar har de judarna tagit kontrollen över världens medier, nyhetsbyråer, press, bokförlag och radiostationer. De låg bakom franska revolutionen och de flesta andra revolutioner. Med sina pengar har de grundat hemliga sammanslutningar såsom Frimurarna, Rotary och Lions, med målet att undergräva samhällen och uppnå sionismens mål. De låg bakom första världskriget och bakom andra världskriget för att berika sig genom vapenförsäljning och för att bilda en egen stat. De var också de som agerade för att ersätta Nationernas Förbund med FN och Säkerhetsrådet genom vilka de kan styra världen".

Inte ens när man som i paragraf 7, uppmanar muslimer att döda alla judar, fann vare sig svensk press eller de riksdagsmän, som samtalade med Hamas representant, anledning att ställa kritiska frågor. Det goda sociala arbetet vägde uppenbarligen tyngre.

Allt bottnar naturligtvis i det som Integrationsverket ständigt brukar inskärpa - muslimer är en utsatt grupp i det svenska samhället. Bäst då att vi blundar och låtsas som ingenting. Vare sig det gäller muslimers attityder eller militanta organisationers stadgar.

Källor
The Economist
The Pew Global Attitudes Project
NEO nr 4 2006Om författaren

Författare:
Lars Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 02 aug 2006 10:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: