sourze.se

Tyskland inför föräldraförsäkring

Tyskland överger nu barn, kök och kyrka-systemet och inför föräldraförsäkring av svensk modell.

Det kejserliga Tysklands familjepolitik kännetecknas mycket väl med de tre K:na Kinder, Kuche och Kirshe barn, kök och kyrka. Denna politik gjorde att Tyskland hade höga födelsetal i slutet av 1800-talet vilket räckte till både stor folkökning och stor utvandring. Om man jämför med Frankrike under samma tid så hade detta land till de konservativa krafternas förtvivlan låga födelsetal och om inte invandring skett från bland annat Belgien och Italien skulle befolkningen ha minskat. Att Frankrike hade låga födelsetal redan på 1800-talet har jag inte fått någon förklaring på men jag antar att det beror på kyrkans minskande inflytande på befolkningen efter franska revolutionen. Det franska samhället har de senaste 150 åren assimilerat många invandrarvågor. Frågan är om man lyckas att assimilera de miljoner muslimer som invandrat de senaste 50 åren. Den muslimska världen skulle behöva genomgå en upplysningstid och få en Voltaire som yttrade sitt förakt för den katolska kyrkan med följande ord:” Krossa den skändliga!”. Kanske kan somaliskan och ateisten Ayaan Hirsi Ali bli en sådan kraft under de närmaste 50 åren. Hon hotas nu till livet av fanatiska muslimska krafter. För troende muslimer är ateism mera avskyvärt än kristendom.

Under mellankrigstiden började kvinnorna att deltaga på arbetsmarknaden i Tyskland och då föll födelsetalen. Under nazisttiden försökte myndigheterna att öka barnafödandet och sprida den ariska rasen. Under andra världskriget deltog kvinnorna i produktionen i stället för de inkallade männen tillsammans med 7,5 miljoner tvångsrekryterade utlänningar.

När myndigheterna i Tyskland skulle besluta om familjepolitik valde man barn, kök och kyrka där kvinnorna skulle ta tand om barn och gamla. Beslutet berodde i första hand på att förbundskanslern Adenauer var konservativ och katolik. Att kvinnorna inte kom ut på arbetsmarknaden förorsakade arbetskraftsbrist i ”Wirtschaftwundrets” Tyskland vilket gjorde att man tvingades att kalla in ”gastarbeiter” från utlandet. Dessa gästarbetare stannade dock kvar i Tyskland och utgör nu en del av sju miljoner utlänningar som bor och arbetar i Tyskland. Hitler och andra nazister skulle vända sig i sina gravar om man upptäckte att av Tysklands 82 miljoner invånare är sju miljoner invandrare ofta av icke ariskt ursprung.

För att kvinnorna skall kunna stanna hemma erhåller de tyska kvinnorna ett vårdnadsbidrag som nu är 300 euro per månad under tre år. Det har dock visat sig att de tyska kvinnorna vill ha ett arbete och göra karriär och därför har födelsetalet i Tyskland fallit till 1,37 barn per kvinna medan det är 1,75 i Sverige. För att öka barnafödandet planerar tyska regeringen att införa den svenska modellen med föräldraförsäkring omfattande 12 månader för kvinnan och två för mannen. Försäkringen utgår med 67 procent av nettolönen eller högst 1800 euro. Om nettolönen är under 1000 euro får man hela nettolönen. Arbetslösa kvinnor får 300 euro i månaden. Beslut i parlamentet väntas äga rum i september månad och träda i kraft nästa år. Förslaget mötte hårt motstånd i CDU och CSU eftersom vårdnadsbidraget hade en central plats i krisdemokraternas familjepolitik. Dessutom bör skolbarnen gå i skolan hela dagen i stället att sluta klockan ett på dagen vilket har tvingat mödrarna att stanna hemma för hämta barnen från skolan. De sydeuropeiska länderna kommer troligen att anamma det svenska systemet eftersom man där har lika låga födelsetal som i Tyskland.

Att lämna in barnen till daghem vid ett års ålder har sina problem. Föräldraförsäkringen bör därför när ekonomin så tillåter byggas ut till tre år. För att kvinnorna skall kunna göra karriär bör föräldraförsäkringen då delas lika mellan män och kvinnor. Kvinnorna kan nu vara borta ett helt år från arbetsplatsen. Det bör i framtiden också gälla för männen.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 28 jun 2006 10:23

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: