sourze.se

Användaranpassa marknadsarenan! 2

Med Internet som kommunikationsnav så bör det ständigt kunna uppstå nya konstellationer som teknikupphandlar och avropsavtalar med utvalda leverantörer.

En verksamhetsform som ständigt agerar för att användarnas kostnader och utgifter skall vara så låga som möjligt, bör rimligen kunna bli en balanserade faktor på varje fri och vidöppen marknadsarena.

Teknikupphandlande konstellationer bör alltså via avropsavtal kunna överta och utveckla den marknadsbalanserade roll som kanske fackföreningarna i Sverige och andra länder i viss mån hade under 1940- och 50-talet. Aktiebolagen har ju maximal ägarvinst som främsta mål, och staten gör knappast något som riskerar att minska inflödet av arbetsskatter och moms. Massmedia är helt beroende av reklam-, propagandamakarna och tittarsiffrorna.

Detta bör rimligen på något sätt balanseras av något organ som envist agerar för att konsumenternas och brukarnas kostnader och utgifter för de artefakter realkapital, kapitalvaror osv. som används, blir så låga som möjligt. Ju lägre kostnaderna blir för att alla på enklaste sätt skall kunna förse sig med mat och tak, ju svagare blir dessutom motiveringarna för att skattevägen dela ut bidrag, subventioner och att göra transfereringar.

För att leverantörerna skall kunna offerera lägsta möjliga priser, så måste i sin tur deras egna kostnader vara så låga som möjligt. Det gäller då kostnaderna för alla företag som på något sätt medverkar till leveranserna, och det gäller alla varu- och materialflöden hela vägen från råvaruursprung till ibruktagande. I förlängningen gäller det alltså även att kostnaderna för tillverkningsföretagens egna byggnader, anläggningar, utrustningar och råmaterial är så låga som möjligt.

Det krävs därför ett allt bättre och bättre samarbetsstrategier hos de av konsumentorganisationerna anlitade teknikupphandlingskonsulterna och de utvalda företagen. I princip gäller det rimligtvis att avtala om strategier för att steg för steg ersätta mänsklig arbetskraft med receptstyrd och automatiserad maskinell utrustning. Om leveranserna till slutkunderna dessutom på något sätt sker spårbundet dygnet med förarlösa och flexibla fordon så bör kostnaderna för distributionen minska dramatiskt. Som alternativ kan det dessutom finnas obemannade hämtställen på lämpliga platser inom konsumenterna närområden.

På grund av att löneskatter, arbetsgivaravgifter och moms gör priserna högre än den utbetalda lönen plus momsen, så kan de rimligen avtalas till avsevärt lägre nivåer i takt med att manuellt arbete ersätts med receptstyrda maskinella system. Maskinerna belastas ju inte med löneskatter eller arbetsgivaravgifter; och momsen blir lägre när kostnaderna blir lägre. Priserna bör alltså direkt kunna sjunka till mellan hälften och fjärdedelen. Allteftersom även tillverknings- och leveransföretagens lånebehov och räntekostnader blir lägre och lägre genom att arbetskraftsbehoven för investeringarna minskar, så bör priserna på basprodukter och byggnader så småningom kanske kunna bli mindre än tiondelen i relation till de nuvarande.

Staten eller någon annan kan rimligen inte hindra konsumenterna, tjänsteföretagen eller ens den regionala och kommunala offentligsektorn att avtala om teknikupphandling och avropsavtal med utvalda leverantörer. Även om detta medför att fler och fler blir friställda inom tillverkningen och distributionen, så sker ju faktiskt detta f.n. i vilket fall som helst allteftersom produktionen flyttar till låglöneländer och varor distribueras tvärs över kontinenterna.

Ju större skillnad som det blir mellan medelinkomsterna och utgifterna för mat, tak och skatter, ju mer pengar har konsumenterna över för att efterfråga privata tjänster, och ju fler kommer rimligen då att erbjudas jobb inom en alltmer differentierad hälso- och upplevelseindustri, samtidigt som kanske övriga tjänsteverksamheter ökar.

Så, konsumenter i alla länder, det bör verkligen vara på tiden att bilda gemensamma organisationer för strategisk teknikupphandling! Det finns ingen annan organisation, som bryr sig ett dugg om att agera för att levnadskostnaderna någonsin skall bli ett uns lägre. Ni måste snarast agera själva! Det är NU som chansen finns!


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 01 jun 2006 12:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: