sourze.se

Skolchefer idiotförklarar eleverna

Inför höstens val kommer en stor del av landets skolor att förvägra misshagliga partier att få tala inför eleverna. Således anses eleverna inte kapabla att tänka själva.

Inför riksdagsvalet i höst har en majoritet av gymnasieskolorna i stockholmsregionen beslutat att inte låta Sverigedemokraterna och nationaldemokraterna få tillträde till skolorna för att tala om respektive partis politik.

Som skäl anger skolcheferna att den allmänna ordningen kan störas och att man inte gillar partiernas ideologi. Agerandet strider mot ett beslut fattat av Justitieombudsmannen, JO. Vissa chefer menar dock att JOs beslut är fegt, att det "bygger på en konstig syn på demokrati". Vidare hävdas att JO "vågar inte ta strid", allt enligt Svenska Dagbladet 060515.

En stor del av landets skolor lär ta efter beslutet. Vad man då bör tänka på är att de nämnda skolcheferna uppenbarligen inte har förstått innebörden av begreppet demokrati. I det ingår dialog även med företrädare för åsikter man ogillar. Talet om att den allmänna ordningen kan störas faller på att störning av politiska partiers verksamhet är ett mycket allvarligt grundlagsbrott.

Med sitt beslut dumförklarar cheferna sina elever som tydligen inte anses kapabla att själva ta ställning till partiernas budskap. Dessutom lanserar man en ny syn på begreppet mod, där det att inte våga möta meningsmotståndaren har förvrängts till att "våga ta strid".

Skolchefernas tycks med sitt beslut erkänna att man misslyckats med Läroplanens uppgift: att fostra eleverna till demokratiska och självtänkande individer.


Om författaren

Författare:
John Järvenpää

Om artikeln

Publicerad: 15 maj 2006 20:35

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: