sourze.se
Artikelbild

Skambud - 80 kr till pensionärerna

Nu skryter socialdemokraterna om den fina ekonomin. Men man glömmer helt skulden till pensionärerna.

Göran Persson är fortfarande skyldig ett svar! Vad blev det av den lagfästa rätten till rejäl pension Göran Persson? Vi som inträdde i det nya pensionssystemet från start 1960 trodde att de pensionsavgifter som våra arbetsgivare betalade in till staten för vår räkning skulle ge oss en rejäl pension. Efter trettio års arbete skulle full pension finnas att tillgå med ett belopp som värdesäkrats genom ett speciellt basbelopp som skulle följa den allmänna prisutvecklingen. Vi trodde att vi hade fått en lagfäst rätt till en oanstastbar pension och slapp därigenom att lita på frivilliga avtal som förespråkades av
folkpartiledaren Bertil Ohlin m.fl. Pengarna skulle finnas tillhanda den dag vi gick i pension och vara anpassade till det penningvärde som då gällde.

Den främsta garanten var de pensionsfonder som byggdes upp. De olyckskorpar, som kraxande om att det stora belopp som så småningom skulle finnas i dessa fonder, kunde komma att tas ut för andra ändamål skrattade de socialdemokratiska löftesgivarna åt. De var avsedda för pensionärerna och
således pensionärernas lagfästa egendom. Socialdemokraterna och facket slog sig för bröstet och talade om tidernas största sociala reform. Kräv lagfäst rätt till pension löd mantrat. I dag när regeringen Göran Persson suttit i
tio år har vi facit. Att värdesäkringen via basbeloppet var en integrerad del i ATP bortsåg man snart ifrån och började obesvärat att överföra jättestora belopp från ATP fonderna till statsbudgeten. Det resulterade naturligtvis i att pensionerna inte blev rätt uppräknade. Men Göran Persson
och hans statssekreterare Anitra började nu den stora manipulationen med ATP:s beräkningsgrunder. Inte nog med att basbeloppet reducerades med två procent 1993 - 1998 . Dessutom beslöts att endast 60 procent av det reducerade basbeloppet skulle ligga till grund för beräkning av utgående pensioner. Naturligtvis hördes nu starka protester från pensionärsorganisationerna och det var då Göran Persson gjorde sitt beryktade uttalande att allt skulle kompenseras så fort statsbudgeten tillät det. Krona för krona ska återbetalas till pensionärerna var hans stolta
budskap. Men så har inte skett? Tvärtom har ytterligare medel från ATP fonderna överförts till statsbudgeten och basbeloppet är fortfarande inte uppräknat till rätt belopp. Den lagfästa rätten till oantastbar pension som utlovats blev till intet.

Vi överlevande pensionärer, som redan 1990 hade arbetat oss igenom de trettio kvalifikationsåren för ATP, har anledning att påminna Göran Persson om hans löfte att krona för krona ska återbetalas av de belopp som manipulerades bort under hela nittiotalet.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 12 apr 2006 15:52

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: