sourze.se

Statsbudgeten 2006

En hårresande läsning.

Har läst statsbudgeten för i år och är häpen. Statens utgifter 2006 beräknas till 784 402 859 miljarder kronor.

För att klara det måste Per Nuder låna 38 miljarder .

Hela statsskulden är på 1281 miljarder kronor. Vet inte om det är med eller utan de där 38 miljarderna Nuder tänker låna. Intressant är att han samtidigt kommer att betala 43 miljarder i statsskuldsräntor.

Länk: svd.se

Häpnadsväckande siffror om man kommer ihåg att Göran Persson brukade säga att "den som står i skuld är inte fri".

Hur kan de borgerliga lova skattesänkningar? Hur mycket tänker de skära i budgeten för att få råd med det?

Här har ni i alla fall lite konsumentupplysning inför höstens val.

Statsbudgeten 2006:

Tusental kronor

Utgiftsområden

1
Rikets styrelse
8 244 204

2
Samhällsekonomi och finansförvaltning
11 808 870

3
Skatt, tull och exekution
9 222 029

4
Rättsväsendet
29 022 913

5
Internationell samverkan
1 358 949

6
Försvar samt beredskap mot sårbarhet
43 433 124

7
Internationellt bistånd
26 058 663

8
Invandrare och flyktingar
8 241 155

9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
41 619 573

10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
129 590 962

11
Ekonomisk trygghet vid ålderdom
45 299 000

12
Ekonomisk trygghet för familjer och barn
61 460 291

13
Arbetsmarknad
70 229 969

14
Arbetsliv
1 224 138

15
Studiestöd
22 130 455

16
Utbildning och universitetsforskning
47 123 274

17
Kultur, medier, trossamfund och fritid
9 582 406

18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
9 548 841

19
Regional utveckling
3 332 913

20
Allmän miljö- och naturvård
4 596 166

21
Energi
1 721 950

22
Kommunikationer
31 534 968

23
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
16 398 229

24
Näringsliv
4 199 220

25
Allmänna bidrag till kommuner
60 160 910

26
Statsskuldsräntor med mera
43 170 000

27
Avgiften till Europeiska gemenskapen
28 066 000

Summa utgiftsområden
768 379 172

Minskning av anslagsbehållningar
1 263 687

Summa utgifter
769 642 859

Myndigheters med fleras in- och utlåning i
Riksgäldskontoret, netto

14 760 000

Kassamässig korrigering
0


Summa
784 402 859


Inkomster med mera Tusental kronor

Inkomstgrupper

1000
Skatter med mera:
677 439 693

2000
Inkomster av statens verksamhet:
30 953 747

3000
Inkomster av försåld egendom:
15 000 000

4000
Återbetalning av lån:
2 138 894

5000
Kalkylmässiga inkomster:
7 074 400

6000
Bidrag med mera från EU:
12 845 094

9000
Löpande redovisade skatter med mera: 0

Summa inkomster
745 451 828

Beräknat lånebehov
38 951 031

Summa
784 402 859

Länk: riksdagen.se


Om författaren

Författare:
Michael Ståhlberg

Om artikeln

Publicerad: 09 apr 2006 03:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: