sourze.se
Artikelbild

Slöjan och könsapartheid

Minervaskolan i Umeå förbjöd en 7 årig flicka att bära slöja i skolan. Islamiska kvinnoföreningen rasade över beslutet och kallade det för diskriminering.

Slöjan är diskriminerande; Stoppa barnslöja!

Den 24/3 höll islamiska kvinnoföreningen i Umeå en demonstration i protest mot Minervaskolan som nyligen förbjöd en sjuårig flicka att bära slöja i skolan. Skolan motiverade detta med att huvudbonader stör ordningen i skolan och att inga sådana får förekomma där.

En hel del röster har höjts till stöd för slöjan i skolan och mot skolans beslut. Diskrimineringsombudsmannen DO, har upprättat en egen anmälan. DO:s chefsjurist Anna Gunnarsdottir säger att detta kan vara ett brott mot religionsfriheten Aftonbladet, 06-3-25. Andra röster kallar detta för kränkning av en grupp som redan ligger i underläge och känner sig utpekade och diskriminerade.
Troende islamiska kvinnor skall ta på sig slöja enligt koranen. Detta är ett viktigt religiöst påbud. Frågan är, vad har skolan och barnen med detta att göra? Religion är en privat sak som staten och det offentliga inte skall befatta sig med. Det betyder att staten och myndigheterna inte får vara religiösa och att det gemensamma, det offentliga rummet inte får beträdas av religionen. Ett humant, jämställt och civiliserat samhälle måste vara sekulärt för att ingen medborgare skall diskrimineras.
Skolan är ett samhälleligt organ som inte borde ha någon annan huvudman än samhället självt eftersom den har med allas vår framtid att göra. Skolans grund, mål och verksamhet måste vara icke religiöst på alla plan för att kunna ge våra barn en vetenskaplig, human och fast grund att stå på i sin utveckling och i sin väg mot vuxenvärlden och för det egna livsvalet senare som vuxen.

Ramaskrin efter slöjförbudet på Minervaskolan i Umeå, vill hävda att frågan handlar om religionsfrihet och diskriminering av folk med annan tro. Men vad var det för skola som frågan gällde? Var det en skola för vuxna som förbjöd kvinnor att dölja håret under den islamiska sjalen eller var det en grundskola?! De skrikande religiösa krafterna och de ömmande kulturrelativisterna bortser gärna från att det handlar faktiskt om slöja på en sju årig flicka, en lågstadieelev som tar sina första steg på kunskapsinhämtningens och nyfikenhetens väg i skolan. Är den lilla sjuåriga flickan religiös?! Knappast! Hur i all världen kan man prata om hennes religion och hennes traditioner när hon inte kan veta vad gud är eller inte är? Det är omänskligt och inhumant att pracka på barn religiösa vidskepelser inte bara hemma utan även i skolan, i det offentliga rummet, där barnen skulle vara skyddade från skrock, dogmer och enfald.

Religionsfrihet handlar om vuxna; de som har gjort ett val eller anses vara kapabla till att göra det. Men inte ens vuxnas religionsfrihet innebär frihet på alla plan. Religionsfriheten betyder den vuxnes frihet att tro på vad hon vill i sin privata sfär. Skolan tillhör inte den privata sfären och skall inte heller göra det. Barn har ingen religion och ingen religion skall få tränga sig in i barnens värld. Religiösa symboler har ingenting att göra i skolan. Inte ens utanför skolan skall religionen få ingripa i barnens liv. Barn måste få vara barn och få utforska världen utan religioners trångsynta, enfaldiga, dogmatiska och kvinnofientliga påbud.

Men vad döljer sig bakom slöjan själv? Jo, inget mindre än det avskyvärda, kvinnofientliga patriarkatet. Den är till för att sätta kvinnor på plats som en andra rangens medborgare, som underordnade varelser vilka tillhör sina manliga ägare och för att visa sin skönhet endast för den rättmätiga ägaren. De som påstår att slöjan gör att kvinnan inte blir ett sexobjekt, är fullständigt på villovägar. Slöjan är till exakt för detta ändamål. Hon anses som ett sexobjekt och slöjan är ämnad att försvara detta sexobjekt från utomståendes blickar genom att dölja henne och förneka henne hennes kvinnlighet.

Det är just dessa värderingar som slöjan förmedlar till de små intet ont anande flickor och pojkarna. Det är dessa könsroller slöjan försvarar och bevarar. Vuxna religiösa kvinnor och män har rätt till sin tro även när den är helt förkastligt för det moderna samhället som har jämlikhet och jämställdhet som sina ideal. Men samhället skall aldrig köpa de religiösas tro som sanning och bejaka deras normer. I just detta avseende måste samhället skydda barnen från religionens uppenbara kvinnofientliga könsroller och normer vilket slöjan är ett uttryck för. Att det är ett påbud från gud ändrar inte saken så som de troende önskar. Det visar bara på att gud talar patriarkatets språk och inte jämlikhetens.

Slöja på barn bör förbjudas eftersom barn inte har någon religion. Att sätta slöja på barns huvud är en diskriminering av barn på grund av föräldrarnas religiösa hemvist. Var snäll och glöm inte bort att slöjan är en diskriminering av kvinnor. Skolan skall vara sekulär till 100. Inga religiösa symboler skall få förekomma i de svenska skolorna för barn.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 03 apr 2006 11:52

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: