sourze.se

Alliansens väg till seger: Moderskapsfeminismen

Sveriges kvinnor behöver moderskapsfeminism för att återfå hälsan. Den kan bli alliansens biljett till valseger.

Svenska kvinnor, med mycket jämställdhet, mår sämre än sina europeiska systrar, som har mindre jämställdhet. Kvinnorna blir således sjuka av den svenska, felaktiga, jämställdheten. Boten är då inte ännu mer av den dåliga
jämställdheten. Om patienten blir sjuk av medicinen måste den bytas ut till en bättre.

Vill man jämställa könen måste man ha rätt utgångspunkt och förstå vad som gör könen olika. Dagens jämställdhet grundar sig på en felaktig teori - likhetsfeminismen. Den tror att våra olika könsroller och olikheterna i intressen och färdigheter, beror på olika uppfostran av pojkar och flickor. Barnen tros vara oskrivna blad, som bara kan bli man och kvinna genom att omgivningen förväntar sig det. Moderskapet sägs vara en konstruerad myt. Att männen står för nästan allt våld, tror man beror på uppfostran. Istället visar vetenskapen att olikheterna grundas på biologiska orsaker; gener, instinkter och hormoner, som aldrig kan uppfostras bort.

Fel jämställdhet leder till att man tror att barnen kan skiljas från sina mödrar utan negativa följder. Barnen ses som förvärvshinder och man ställer samma arbetskrav på mamman med småbarn, som på den barnlösa mannen. Vill
kvinnan trots allt försöka vårda sina egna barn själv, får hon finna sig i att stämplas som frivilligt arbetslös; arbetsskygg och som sådan fråntas hon den trygghet och välfärd som andra medborgare kan ta för givet.

Småbarnsmödrar, som inte står ut med förnedringen att ses som arbetsskygga, måste stressa i ett lågavlönat kvinnojobb på dagen och det oavlönade arbetet med hem och barn på kvällen. Kvinnan måste förneka sin biologiska särart, sitt moderskap och sin modersinstinkt och överge sina barn för att bli jämställd med mannen på mannens villkor.

Barn och vuxna drabbas av psykiska och stressrelaterade sjukdomar. Alltfler, även barn och ungdomar, måste medicinera mot depression och ångest. Det liv vi tvingas leva gör oss sjuka. Vårt samhälle har blivit hårt och omänskligt. Kvinnor blir utarbetade och barnen har fått lägre status och mår sämre än någonsin. Detta är fullständigt oacceptabelt.


Därför måste vi införa en ny, till kvinnans biologiska egenart, bättre anpassad, jämställdhet - en jämställdhet där moderskapet respekteras.

Det snabbaste och effektivaste sättet att göra kvinnan till mannens jämlike, utan att samtidigt göra henne sjuk, är att ge moderskapet samma höga status som förvärvsarbetet.

Utgångspunkten måste vara att kvinnan inte ska förlora på att hon blir mor och vill vårda sina barn. Moderskapet och vården av barnen skall avlönas av samhället och vara likvärdigt med ett arbete i barnomsorgen. En kvinna ska
kunna bli mor så många gånger hon vill och vårda sina barn så länge hon anser bäst, utan att förlora sin ekonomiska trygghet och sitt självförtroende. Barnen måste återfå sitt värde som föräldrarnas glädje och samhällets framtid.

Tusentals kvinnor som idag jobbar gratis åt samhället med barnomsorg, skulle äntligen få upprättelse och människovärde, lön och självförtroende. Kvinnor som sliter med dubbelarbete, skulle kunna välja barnen under småbarnsåren och återfå hälsa och harmoni.

Samhället ska genomsyras av respekt för det unikt kvinnliga. Flickan ska kunna känna stolthet över att hon ska växa upp till kvinna och göra det en pojke aldrig kan; ge livet åt ett eller flera barn.

Hur kan vi begära att pojkar och män, ska kunna respektera flickor och kvinnor som likvärdiga medmänniskor, när samhällets högsta företrädare visar förakt och ringaktning för den kvinnliga egenarten, ja förnekar att den alls finns? Dagens kvinna har berövats det som tidigare generationer hade; stolthet, trygghet och självförtroende i sin roll som kvinna och mor. Hon har idag, som resultat av den felaktiga politiken, krympt ihop till en muskelsvag manskopia.

Ska vi få män och kvinnor att värdera varandra som jämlikar måste makthavarna återupprätta respekten för det kvinnliga och se till att det som är unikt för kvinnan, hennes moderskap, aktas och respekteras och jämställs
med förvärvsarbetet.

Alliansen bör välja denna modell för kvinnans jämställdhet. För barnens och kvinnornas skull. Då kan de vinna valet.


Om författaren

Författare:
Monica Bodling

Om artikeln

Publicerad: 07 mar 2006 22:38

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: