sourze.se

Medan Europa sov del III

None dare call it conspiracy!

När jag läser i tidningarna om hur al-Qaida nu hotar Danmark och i amerikanska Slate historikern Francis Fukuyamas dystra framtidsprognos för Europa, med avseende på konflikten muslimer och européer, inte minst om man jämför den ojämna befolkningstillväxten mellan grupperna, så undrar jag yrvaket - hur kunde det bli så här?

Vad är det för krafter som använder européer och invandrare i sitt spel att avveckla nationalstaterna och skapa stora frihandelsområden som i framtiden kommer att underordnas en världsregering?

Inte ens om KGB hade iscensatt en psykologisk krigföringsplan för att destabilisera och försvaga väst säg på 70-talet, så hade det kunnat blivit värre. Men vänta nu. . .

Vilken lockande hypotes om invandringen och kulturkrockarna, för det skulle upphäva fiendeskapen mellan invandrare och européer och rikta den mot konspiratörerna!

Hypotetiskt - tänk dig att KGB i sin strävan under kalla kriget att destabilisera och försvaga väst, genom inflytelseagenter och propaganda använde vad Lenin kallade "nyttiga idioter" socialdemokrater & vänsterliberaler för att skapa en opinion för att visa solidaritet med de fattiga i tredje världen genom att öppna gränserna för massinvandring från utomeuropeiska länder. Ett slags u-hjälp på hemmaplan.

Spelande på känslan av skuld vid anblicken av fattiga och svältande i tv-rutan.

Och tänk dig överentusiastiska intellektuella som när ett hat mot kapitalismen och ett förakt för vanligt folk, som i tv-rutan får chans att vifta bort alla farhågor beträffande massinvandring med nya ord som "xenofobi" och "kulturberikning". Då är den kulturfrämmande invandringen inte så stor att problemen blivit märkbara, så folk har viktigare saker att tänka på.

T ex sovjetiska u-båtar i vår skärgård. Löntagarfonder. Den offentliga sektorns enorma tillväxt.

När problemen börjar visa sig, är den invandrade andelen av befolkningen så stor att det blir destabiliserande och konfliktskapande att äska ett invandringsstopp.
Speciellt som man trummat in i folks medvetande i åratal att sådana förslag är rasism à la Ku Klux Klan. Ja, överlevare från förintelselägren har till och med använts i propagandan, och jämfört nazisternas behandling av judar med vår "inhumana asylpolitik". Ordet "Fästning Europa" används flitigt som fult ord, för det var väl Hitler som myntade det?

Enda att göra i ett sådant läge är att skapa en modell för hur konflikterna mellan olika kulturer skall lösas. Så man ställs inför antingen en mångkulturell modell med grupprivilegier i fråga om religion och kultur baserade på vilken folkgrupp man tillhör eller en assimileringsmodell "försvenskning" av invandrarna.

I början ställer sig åsiktsmaskinerna i tv-rutan på mångkulturens sida, för de hatar väst och talar om "etnocentrism" jättefult! om man insisterar på att invandrare skall ta seden dit de kommer. Sedan får de stöd av de multi-nationella företagen och kapitalet, som blivit så modernt och utan hemland att det fnyser åt så föråldrade företeelser som nationalstater och tullar.

Nyliberala och nykonservativa tankesmedjor går i god för, att det finns inga problem i världen som inte kan lösas med mer invandring. Ja, vi kommer att svälta och vanvårdas som gamla om vi inte får en ökad invandring.

Trots att läget nu blivit så kaotiskt att vissa åsiktsmaskiner börjat snegla på den tabubelagda assimilerings-modellen igen. Men nu är det för sent.

Paris förstäder brinner och det är snart bara en tidsfråga innan fler länders förstäder gör det. Och de krig och konflikter som kännetecknade Jugoslaviens upplösning, kommer att uppstå över hela EU.

KGB-operationen har lyckats, blivit självgående efter Sovjets fall.

Men, som sagt, det är bara en hypotes.

Länk: brusselsjournal.com


Om författaren

Författare:
Michael Ståhlberg

Om artikeln

Publicerad: 06 mar 2006 22:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: