sourze.se

Det naturliga har spelat ut sin roll

Vad menar jag? Jag menar att gräva i vetenskap eller i religion efter det "grundläggande naturliga" är att bakåtsträva.

Det naturliga är en tankekonstruktion som egentligen inte finns och inte bör finnas. En "grundläggande sanning" blir sann för att vi tror att den är sann. Inte för att det i realiteten existerar.

Nationalism, religion och patriotism spelar med samma strategier som nazismen gör genom att värna om "grundläggande värden" och det "naturliga". Dessa är tankekonstruktioner som diskvalificerar ett logiskt tänkande, ifrågasättande och därmed även utveckling.
Man är smart och spelar på reptilhjärnans känslor, rädsla och värnandet av den egna gruppen, men en aspekt av vidareutveckling är att bredda gemenskapen istället för att tala till reptilhjärnans instinkt att värna om den egna gruppen

Religion som så väl viss politik diskvalificerar ett vidareutvecklande mot att bredda gemenskapen och att vidareutvecklas, detta genom att tala till det längsta hos människan; rädslan och värnandet av den egna gruppen påspätt med kärlek för det man redan känner till. Detta är i faktum att tillbakasträva.

Jag är ledsen men det finns inga enkla "lösningar" i form av det "naturliga", eller för den delen några "naturliga" grundläggande värden som bör värnas om. Vi har redan ätit av kunskapens träd och därmed finns ingen återvändo. Vi spelar inte längre på samma spelplan som djurriket i och med våran vidareutveckling av intellektet -hjärnan.

"Survival of the fittest" handlar inte längre om att den som är starkast överlever utan den som är har de bästa argumenten. Den som har auktoritet bör därmed kunna försvara sin auktoritet med argument -inte med våld som i djurriket.

Våld har däremot en tendens att ta vid i världen när argumenten inte räcker. Är det en ironisk tillfällighet att de mest religiösa länderna även ofta är de mest krigsföra? En sann indikation på att deras argumentation kanske inte håller?

Därmed måste deras opposition tystas med våld.

Att tala till reptilhjärnans rädsla och värnande om den egna gruppen är därmed att hålla tillbaka vårt vidareutvecklande.

De "grundläggande värdena" bör få en ny innebörd.
De grundläggande värdena bör vara de som vi genom våra folkvalda bestämmer vara grunden för vår gemenskap och samexistens, och bör därmed hela tiden mana för vidareutvecklande, inte bakåtsträvande.

Politik eller religion bör därmed inte tala till reptilen inom oss genom att spä på rädslan för det okända. Nej de bör mana för ett breddande av gemenskapen, inte värnandet om den egna gruppen utan breddandet av den. Och sist men inte minst bör de nya grundläggande värdena inte nödvändigtvis präglas av reptilhjärnans "kärlek" men däremot bör den präglas av tolerans som finns att finna i vår hjärnas yttre lager.

Det är svårare än reptiltänkandet som kommer "naturligt" men människan är med vår extra hjärnsubstans inte längre "naturlig" utan utvecklingsbar.


Om författaren

Författare:
Josefin Deiving

Om artikeln

Publicerad: 29 jan 2006 18:50

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: