sourze.se

USA:s demokratiska kollaps

President Bush har förvandlat USA till en fundamentalistisk stat. Frågan är om man också är på väg att bli fascistiskt.

Är George W Bush ett hot mot frihet och demokrati? Låt oss se närmare på den frågan. Demokrati är nämligen något vackert, men också något som ställer krav på både medborgare och politiker.

Demokrati är inte nödvändigtvis samma sak som att väljarna går till valurnorna vart fjärde år. Fria val förde Hitler till makten. Ett demokratiskt land utmärks i första hand av att där finns lagar som skyddar medborgarna från godtycke och övergrepp från vem det vara må, stat eller kapital. Alla ska ha samma värde inför denna lag, rik eller fattig, svart eller vit, kvinna eller man, muslim, jude eller kristen.

Religionsfrihet, yttrande och tankefrihet samt tryckfrihet, utgör grunden för en demokrati. Ingen ska kunna straffas för sina åsikters skull. I en demokrati är medborgarna garanterade mänskliga fri- och rättigheterna.

När jag skriver detta smyger en vag känsla av oro över mig. Om utvecklingen fortsätter som hittills, kan detta skrivna i framtiden vändas mot mig? Kan en förhörsledare vända denna text mot mig och anklaga mig för att vara någon slags förrädare mot Den Heliga Saken? Är det inte så det går till? Denna känsla av obehag ska ingen behöva ha i en demokrati. Där får inte rädsla styra. Men vi vet alla att den inte är orealistisk.

En annan demokratisk princip är rätten till egendom. Staten ska inte kunna beslagta egendom utan tillstånd från kunniga sekulära och icke-korrupta domstolar. Ingen medborgare ska heller kunna fängslas utan att domstol först prövat fallet. Och ingen medborgare ska kunna utsättas för husrannsakan eller statligt spioneri utan att få sin sak rättsligt prövad även om detta måste ske under sekretess.

I ett demokratiskt samhälle är det förbjudet att dela ut tjänster i offentlig förvaltning till personer med rätt släktskap eller partitillhörighet eller köpa sådana jobb. Tjänster ska tillsättas efter kompetens och offentliga tjänstemän - och politiker - ska vara omutbara. Byråkraterna är allmänhetens tjänare och politikerna väljarnas representanter. All makt utgår från folket.

I demokratier måste därför majoriteten vara upplyst och välunderrättad. De får inte vara naiva, lättlurade eller auktoritetsbundna. Kärnämnena är historia, filosofi, kultur, religion och kritiskt tänkande. Den offentliga lögnen må vara förbjuden, men demokratin måste ständigt erövras på nytt.

Därför har media en betydelsefull uppgift. Medborgarna ska kunna lita på pressen. Media ska inte undanhålla medborgarna viktig information eller gå i maktens ledband. Media måste vara fri. En tidnings eller tevekanals främsta uppgift i en demokrati kan aldrig vara att i första hand tjäna pengar. I första hand är man folkbildande, granskande och försvarare av de borgerliga fri och rättigheterna.

Hur är förhållandet i USA? Bushregimen förefaller metodiskt ha plockat isär det demokratiska systemet. I USA debatteras med hetta och ilska de senaste avlyssnings och mutskandalerna. Regimen har använt sig av otillåten avlyssning mot tusentals medborgare. Storbolagen har mutat politiker. Kapitalet har erövrat också den politiska makten.

Men både Washington Post och New York Times har på begäran från presidenten dröjt ett helt år med avslöjandena om olagliga avlyssningar. Dessa tidningar fick be sina läsare om ursäkt för att ha vilselett dem om Irakkriget, men verkar inte ha lärt av misstaget. Regimen har dessutom distribuerat färdiga nyhetsinslag till tevestationer, videor med lögnaktig propaganda men som givetvis gynnat regimen, och som sänts utan att någon berättat vem som fabricerat dem. Detta liknar onekligen Östtyskland.

I kriget mot terrorismen har oskyldiga gripits, torterats och försvunnit. Eller också har de transporterats till koncentrationsläger. De vet inte vad de anklagas för och får inte rättslig prövning av sin sak. Andra har säkert mördats. Detta påminner onekligen om Pinochets Chile.

Dessutom delar Bush ut höga offentliga tjänster till dem som gett honom stora kampanjbidrag eller gjort honom andra tjänster. Vilket för oss tillbaka till feodalismens diktatur. I USA finns många andra exempel på en demokrati i förfall.

I Aftonbladet recenserar Torsten Kälvemark förre presidenten Jimmy Carter senaste bok “Our endangered values - America’s moral crisis" 060117. Kälvemark skriver:

"Det är fundamentalismen - religiöst och politiskt - som nu har makten i Washington. Värderingar som burit generationer av amerikanska politiker och som gjort USA till en ledande nation håller på att sopas undan. … Reaktionär kristendom har på ett katastrofalt sätt förenats med en nykonservativ politik.
Patrioten Jimmy Carter oroas med rätta över The Patriot Act, den repressiva lagstiftning som med fruktan som vapen obönhörligt leder mot ett skrämmande kontrollsamhälle."

Var finns den svenska debatten om USA:s moraliska och demokratiska förfall? Även i Europa har nedmonteringen av demokratin börjat. Det är dags att tala klartext om framtiden. Vart är vi på väg? Hur ska försvaret av demokratin organiseras?

PS. Kälvemark skriver inledningsvis: " Om Jimmy Carters senaste bok hade kommit ut anonymt på ett svenskt förlag hade den av ett antal skribenter ni vet säkert vilka avfärdats som en produkt av en "Amerikahatare". Men expresidenten Carter tycker inte illa om sitt land. Han är en amerikansk patriot, en bekännande kristen och en klassisk humanist." DS.


Om författaren

Författare:
Roger Lord

Om artikeln

Publicerad: 17 jan 2006 19:53

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: