sourze.se

Invandrares brottslighet

Är det sant att brottsligheten är högre bland invandrare än bland svenskar? Sannolikt är det så, med det statistiska underlaget är tunt. Mycket tunt. Man kan undra varför.

Var hittar man korrekt information om invandrares brottslighet? Svaret är att sådan information är en bristvara och att den som finns är åldersstigen. Det innebär fritt fram för allehanda mytbildningar. Inte helt förvånande frossar också diverse rasistiska organisationer i ett sammelsurium av hemkokt statistik.

Hos den myndighet som skulle kunna ge oss svaret - BRÅ - har man efter många års tvekan startat en utredning om invandrares brottslighet. Först sa man att den skulle vara färdig under sommaren 2005. Nu gäller 2006. Vi får se om den överhuvudtaget kommer. Själv är jag tveksam. Det här är känsligt så det förslår.

Senast något motsvarande gjordes baserades materialet på siffror från 80-talet. Då konstaterades att utrikes födda hade en brottslig överrisk på 2,0 och för andra generationens invandrare var överrisken 1,5 jämfört med svenskar utan invandrarbakgrund. Men det här är som sagt siffror som gällde för 25 år sedan.

Utifrån den undersökningen kan man förvisso dra slutsatsen att brottsrisken är högre bland invandrare. Nu behöver man varken vara statistiker eller Einstein för att vara medveten om att många av de grövsta och mest spektakulära brotten under senare år utförs av personer med invandrarbakgrund. Och då talar vi inte om "risk" utan om verklighet. Därtill kommer rapporter om att kriminella gäng tar över i invandrartäta förorter runt våra storstäder. Så inte saknas det indicier.

Men hur ser det ut på våra fängelser? Det skulle kunna ge en ledtråd. En sådan statistik vore ganska enkel att producera men lyser också med sin frånvaro. Det enda jag hittat är en upplysning från BRÅ om att 27 procent av de intagna var utländska medborgare 2002-2003. Men utländska medborgare är som bekant inte detsamma som invandrare.

Justitieminister Tomas Bodström har i ett anfall av uppriktighet också sagt att invandrare som grupp är överrepresenterade på våra fängelser. Journalisterna Jan Guillou och Jan Josefsson har mer brutalt förklarat att majoriteten av fångarna förlåt klienterna på kriminalvårdsspråk på flera stora fängelser har invandrarbakgrund. Men hur det egentligen ligger till får vi sväva i ovisshet om.

Skälet till avsaknaden av relevant statistik är med all sannolikhet en rädsla för konsekvenserna. Tänk om det skulle bekräftas - det som en stor del, kanske majoritet av svenska folket, ändå anser sig veta - nämligen att invandrares brottslighet är väsentligt högre än den för icke invandrare! Klarar svenska folket det utan upplopp och ökad invandrarfientlighet?

Förmodligen inte, tycks staten diskutera och därför är det bäst att ligga lågt. Bodström och andra, brukar istället, när invandrares brottslighet kommer på tal, svara på en fråga ingen ställt. D.v.s. upprepa mantrat att majoriteten av alla brott utförs av icke invandrare.

Själv tycker jag man gör alla, inte minst invandrare, en björntjänst genom denna mörkläggning, feghet, omsorg eller vad man nu vill kalla det. Att man på köpet dessutom omyndigförklarar hela svenska folket är lika illa. Hur skall man då någonsin komma till rätta med främlingsfientlighet?


Om författaren

Författare:
Lars Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 20 sep 2005 23:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: