sourze.se

Utöva din konsumentmakt! 2

Här följer några embryon till olika scenarier som exempel på tänkbara strategier som kanske skulle utformas som typiska tv-serieavsnitt.

Skillnaden mot nuvarande tv-serier och såpoperor är ju då att exteriörerna, interiörerna och rekvisitan är utvalda visioner om framtida vardagssamhällen.

I de flesta större städer är det idag brist på bostäder, vilket medför att boende- och byggnadskostnaderna bara blir allt högre och högre. Det bör därför kunna göras tv-serier som visar hur kanske så småningom exempelvis 30 eller ännu fler av stadsbefolkningen successivt flyttar ut längs städernas tillfartsleder.

En beskrivande överslagsberäkning av kostnads- och energibesparingen av en sådan utflyttning ruralisering finns på:
Länk: etnhum.etn.lu.se
Länk: etnhum.etn.lu.se

En tv-serie kan även innehålla avsnitt som visar att ytterligare kostnads- och energibesparingar görs genom att tillfartsledernas nya bostadshus på relativt billig mark, kan byggas utan att det behövs några värmesystem.
Länk: arkitekt.se

Tv-serier kan även visa hur enkelt människor, varor, material och lätta bulkprodukter pellets mm. kan transporteras ut och in längs lederna med supereffektiva balktrafiksystem, när boendet längs lederna byggs ut som långsträckta tätorter hela vägen mellan städerna.
Länk: swedetrack.com
En antydan om hur mycket som kan sparas när det gäller energi och kostnader med en allmän övergång från biltrafik till balktrafik beräknas på sidan:
Länk: swedetrack.com
Citat: "Ackumulerat försvinner, genom ett successivt reducerat behov av arbetsinsatser för trafiken, under de 50 åren en total kostnad på 3.375 miljarder ungefär motsvarande totala BNP under 3 år. Siffran kan jämföras med de ca 50 miljarder ca 1,5 , som den gemensamma sektorn och industrin ovan tillsammans antogs satsa under en 10-årsperiod, för att få igång balktrafiken..."

Tv-serierna bör naturligtvis konkret och detaljerat visa olika exempel på vad alla de människor som flyttar ut längs tillfartslederna kan tänkas sysselsätta sig med. Kostnaderna för mat, bostad och optimal hälsa, borde rimligen knappast numera kräva mer arbetstid av en ordinär familj än kanske 10 - 20 timmar/vecka, och detta bör konkret och detaljerat kunna visas virtuellt på tv och via andra informationskanaler. I tv-serier bör man t.ex. kunna visa hur skatter och avgifter på arbete och tjänster bör kunna slopas helt!

Exempelvis bör det kunna visas hur arbetsskatterna kan ersätts med avgiftsbelagda kollektiva nyttigheter och att kommunal- och regionalbeskattningen sker på vars och ens likviditet. Detta skulle visa att samhället och politiken kan göras mycket, mycket enklare samtidigt som staten åtagande kan reduceras avsevärt, och att de olika transfereringarna och subventionerna bör kunna slopas helt.
En beskrivning av skatt på likviditet finns på:
Länk: nordspar.se


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 15 aug 2005 09:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: