sourze.se

Hur ska det gå med Svenska Kyrkan?

Det är nog få svenskar som inte kan berätta lite om Svenska Kyrkan, dess historia och nutid. Men framtiden?

Det är nog få svenskar som inte kan berätta lite om Svenska Kyrkan, dess historia och nutid. Många har nog klart för sig att Svenska Kyrkan först var en katolsk frikyrka med frivilliga medlemmar. Det var säkert strid på kniven under 1100 och 1200-talen innan man kan säga att majoriteten av svenskar var kristna och inordnade i sockensystemet. De gammaltroende gav sig inte frivilligt.
Kanske fick de sista asadyrkarna ge sig upp mot skogarna i norr undan förföljelser, men vi vet ytterst lite om detta. Rätt säkert vet vi dock att det byggdes omkring 1000 kyrkor i Götaland vid denna tid.

Vi kan berättelsen om att Gustav Wasa, riksbyggaren, inte kunde tåla maktkampen med den fria och rätt så starka kyrkan, med bas i många kloster, med väldiga rikedomar i form av gårdar mm. Han tog makten över kyrkan, rev ner dess hierarki, drog in rikedomarna till staten, det vill säga till sig själv.

Sedan var det dags att med hjälp av Svenska Kyrkan ta makten över folket. Alla skulle fostras till den rätta läran med hjälp av katekes och husförhörslängder. Ortodoxin under 1600-1700 talet var bastant. Predikstolarna blev så maktens megafoner. Många slags straff utdelades till dem som inte anpassade sig helt. Kring 1750-talet kom "konventikelplakatet" som förbjöd andliga sammankomster utan medverkan av vigd präst. Under 100 års tid existerade knappast någon religionsfrihet alls. Sedan vällde väckelserörelserna fram, delvis inom Svenska Kyrkan. Väckelsen hade många källor och sociala orsaker.

Beskriva Svenska Kyrkan i dag är inte lätt. Men den består ju av 13 stift med många olika historiska traditioner. Där finns djupt konservativa stift och ganska liberala som Stockholm-Uppsala. Det finns också väldiga skillnader på hur de olika församlingarna fungerar i olika avseenden. Jag har flyttat runt mycket i mitt liv och sett att vissa församlingar fungerar på nästan frikyrkligt vis, medan andra lever i gamla former. På vissa håll verkar Svenska Kyrkan vara helt död i den meningen att de totalt tappat kontakten med folket, minimal verksamhet för sina medlemmar. Det finns öde kyrkor eller nästan övergivna både i stadsbygd och glesbygd. Få har rivits men många står nog i rivningskön om ekonomerna får bestämma. På Öland blommar kyrkorna upp några månader med massor av turist-konserter. Sedan blir det tyst igen. Mässor hålls för 5-10 personer i sakristian vintertid.

År 2000 slutade Svenska Kyrkan som statskyrka och skulle nu bli folkkyrka i ordets bästa mening. Men väldigt få förberedelser gjordes lokalt före denna reformation, på gränsen till revolution. Det är rätt svårt att se att biskopar, prostar och präster insett den nya situationen. De måste vinna folket för kyrkans sak. De förtroendevalda kyrkoråden/styrelserna hör väldigt sällan av sig i media och på annat vis. Det verkar inte som om partierna har en bild av vad Svenska Kyrkan ska vara till i denna tidsålder. Det är snart kyrkoval, de verkar vilja köra ett varv till med den gamla vagnen, under tiden som allt fler gamla medlemmar ramlar av. Ännu värre är att de unga inte går med i kyrkan, allt färre går till konfirmation. Detta betyder snabbt sjunkande inkomster på många håll. Kyrkor står rätt tomma och resurser saknas till nya satsningar. Stiftsgårdar och annan egendom säljs ut.

De ledande inom Svenska Kyrkan måste bli eniga om vad Svenska Kyrkan ska vara i framtiden.

1. En stor och bred och hög Folkkyrka med minimala krav på medlemmarna vad det gäller trosbekännelse med mera. Nästan en slags servicekyrka helt på folkets villkor. Efter deras uttalade behov.

2. I annat fall en bekännelsekyrka för de som har en rätt klar kristen tro och är beredda att i de flesta lägen stå för denna tro. Man menar då att dop, nattvard, vigsel med mera verkligen är heliga saker, sakrament från Gud.

3. Det är rätt svårt att tänka sig en mellanform där kyrkan förklarar vissa saker som heliga och andra mindre viktiga. Liberala Katolska kyrkan är ju ingen hit.

4. Alternativ ett innebär att de mest troende hoppar av, alternativ två att de minst troende hoppar av. Dessa tendenser finns redan i OAS-rörelsen osv.

Ja detta blev lite för långt men över 80 procent av infödda svenskar berörs av vad som händer med "Fädernas Kyrka i Sveriges land" framöver. Detta skrivet av en barndöpt frikyrklig.


Om författaren

Författare:
Jan Brunnegård

Om artikeln

Publicerad: 26 jul 2005 11:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: