sourze.se

Mer folkstyre!

Ingen risk för yttrandefrihet, liv och egendom om fler folkomröstningar balanseras av ett starkt skydd för detta i grundlagen!

Demokrati är inte ett annat ord för frihet. En majoritet i ett fritt val kan bestämma om att inskränka en frihet för alla eller en grupp. Det tydligaste exemplet är förbudet mot att nyttja vad som i vardagligt tal kallas narkotika farmakologiskt felaktigt, men politiskt avseende vissa berusnings-/medvetande-förändrande substanser vilkas användning är förbjuden.

De flesta demokratier har en grundlag som skyddar yttrandefrihet och liv samt egendom mot demokratiska beslut att inskränka dem. Men hur uppstod detta skydd i lagen? Genom demokratiska val eller genom att liten grupp bestämde, att det skulle finnas? Skolans plikt borde vara att belysa dessa saker, så att medborgarna redan före de får rösträtt förstår det styresätt de skall vara med och påverka genom sin rösträtt och yttrandefrihet. Debatten mellan yrkespolitiker förs ofta ovanför väljarnas huvuden. Har själv aldrig förmått hänga med i skatte- och välfärdsdebatten. För 20 år sen kontaktade jag därför Skattebetalarnas Förening och föreslog att de skulle kräva, att alla hushåll årligen fick sig en årsberättelse för AB Sverige hemskickad. En årsberättelse som t ex angav alla mottagarländer för vår u-hjälp.

Svenska Dagbladet överraskar idag med nyheten, att justitieminister Thomas Bodström hotar med könskvotering av bolagsstyrelser. Vilket stöd har detta bland en majoritet väljare? Borde inte frågan kunna lyftas ut och bli föremål för en folkomröstning, så att vi kunde vara säkra på att Bodström hade en väljarmajoritet bakom sig? Är det inte risk annars, att en majoritet av väljarna åter känner sig överkörda och maktlösa?

Länk: svd.se

Kan inte ett folkstyre grunda sig på författningsskydd av yttrandefriheten och liv samt egendomsrätten, och ändå tillåta ett större inslag av direktdemokrati?

Representativ demokrati kräver fingerspetskänsla och - representativitet! Om t ex en majoritet i gallup efter gallup vill minska invandringen, borde inte detta avspeglas i hur politikerna fattar beslut - ja, även i deras retorik? Eftersom våra riksdagsledamöter använder den representativa/indirekta formen av demokrati till att fatta beslut på tvärs med stämningarna hos breda folklager, måste demokratin stärkas genom ett ökat inslag av direktdemokrati.

Ett komplement till fler folkomröstningar skulle kunna vara
personval efter amerikansk eller brittisk modell.

För övrigt kräver jag att vi skall få folkomrösta om EU:s nya grundlag. Gissar att vi inte får det, för att Persson, Reinfeldt och kompani vet att en majoritet skulle rösta nej.

Skriv gärna till Bodström och säg er mening! Det kan väl inte vara förbjudet i en demokrati?

Länk: regeringen.se


Om författaren

Författare:
Michael Ståhlberg

Om artikeln

Publicerad: 11 jun 2005 17:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: