sourze.se

Tillnyktring på gång i politiken?

Några exempel på ljuspunkter i det svenska politiska mörkret, men än är det långt till mittfåran i vad andra västländer anser vara rätt och riktigt.

Kommer någon ihåg Rasbiologiska Institutet? Ett statligt organ som i god demokratisk ordning bildades 1922 för att förhindra rasblandning och ivra för en utvecklad rashygien. När jag hör regeringens jämställdhetsexpert Gunilla Ekbergs och Professor Eva Lundgrens hatfyllda uttalanden om männen slås jag av likheten med Rasbiologiska Institutets och nazismens ideologier.

Det som nu kallas "genusvetenskap" har lika stor vetenskaplig trovärdighet som förvissningen om att det finns tomtar och troll i varje skogsdunge. Tanken att döma människor till följd av vilken grupp man av naturen råkar tillhöra istället för vilka handlingar den enskilde utför var grundläggande för nazismen och rasbiologin. Den manteln har nu övertagits av "genusvetenskapen" samt de med statligt stöd gödda feministorganisationerna. Men tack och lov avslöjas nu för en större publik via SVT! deras morbida fantasifoster till teorier. En klar tillnyktring är på gång som förhoppningsvis kan få staten att minska bidragen till stollarna som brett ut sig inte minst på landets universitet. Feminismen och den sk "vetenskap" som den representerar kommer i likhet med rashygienen i framtiden att betraktas som en obegriplig enfald sprungen ur dåtidens politiska feghet och korrekthet.

Efter åratal av flum och tal om att skolan i första hand är till för social fostran snarare än kunskapsinhämtande har Skolverket äntligen spottat upp sig. Under många år ansåg tongivande skolpolitiker också att allt skolarbete som krävde ett viss mått av intelligens och arbete var ett utslag av elittänkande. Skolverkets nya inriktning är större betoning på kunskapsinhämtning samt att betyg är viktiga och att ett visst mått av disciplin och ordning måste råda. Förbluffande insikter från ett socialistiskt verk, men icke förty, hoppingivande.

Den skenande sjukfrånvaron inkl förtidspensioneringarna har under många år ansetts vara en följd ett allt högre arbetstempo och en allt sämre arbetsmiljö. Utbrändhet blev en för Sverige unik folksjukdom. Mer eller mindre okänd i andra länder. Och allt var arbetsgivarnas fel. Nu säger LO:s nyligen avhoppade utredare, Jan Edling, att " LO:s styrelse väljer hellre att mörka sanningen än att kritisera regeringen". Edlig visar i en rapport att regeringens satsning på mer arbetsmarknadspolitik inte leder till någonting. Han har i sin rapport, som LO försökte stoppa, redovisat sambandet mellan hög arbetslöshet och fler förtidspensioner. Edling är vidare ofin nog att konstatera att ju fler som är anställda i det privata näringslivet i en kommun, desto lägre blir sjukfrånvaron. Hela 10 procent av befolkningen i arbetsför ålder i Sverige är nu förtidspensionerade. I Haparanda lever enligt Edling 41 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år på ersättningar från det allmänna.

Regeringen, men även LO, verkar trots allt, ha tagit visst inryck av Jan Edlings rapport. Särskilt nu när den blev offentlig och inte gick att stoppa. Som ett brev på posten har regeringen nyligen initierat diverse utredningar om fusk och överutnyttjande av de sociala bidragen. Tom minister Hans Karlsson börjar tala om att den ökande ohälsan kan bero på "ändrade attityder" till sjukdombegreppet. Det här hade varit otänkbart för bara sex månader sedan då förljugenheten satt i högsätet.

Till nykterhetsprocessen kan möjligen läggas att mp:s språkrör Peter Eriksson i dagarna tagit avstånd från partiets kongressbeslut om att avskaffa räntan samt det famösa förslaget om medborgarlön. Ett annat tecken på ändrade attityder är att centerns ungdomsförbund har övergått från att vara trädkramare till att bli entusiastiska kärnkraftskramare. Vem kunde ha anat det för några år sedan?

Visst är det här ljuspunkter i det svenska mörkret men än är det långt till mittfåran i vad andra västländer anser vara rätt och riktigt.


Om författaren

Författare:
Lars Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 22 maj 2005 23:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: