sourze.se

"Men du är ju åttio år, då ska du ju inte få vård"

Läkare på sjukhus i Stockholm undviker att ge äldre män besked om psaprover om de är över åttio år.

På grund av en felaktig kallelse till urologen på ett av våra sjukhus fick jag en högst intressant uppgift från tjänstgörande urolog; att man inte brukar meddela patienter i åttioårsåldern om värdet på tagna PSA prov. Nu fick jag veta att värdet i mitt fall var 2,7 mot 1,9 för ett par tre år sedan. Läkaren hade inte haft för avsikt att meddela mig detta värde! Tack vare felkallelsen fick jag besked.

Innan besöket hos läkaren läser jag på nätsajten doktor.se
att en amerikansk studie visar att även patienter med lågt psa värde tillhör högriskgruppen för prostatacancer och följaktligen bör få samma frekventa och grundliga undersökningar, med bl.a biopsi av prostatan, som patienter med högt psa värde. Jag berättar detta för läkaren och det är nu jag får det häpnadsväckande svaret; men du är ju åttio år, hur skulle det se ut om alla i den åldersgruppen skulle bli föremål för t.ex biopsi?

Meddelandet var naturligtvis inget personligt för just mig utan bara en besked om hur läkarna följer de regler som tillämpas inom sjukvården. Därför är heller inte denna artikel på något sätt riktat mot den läkare jag fick beskedet av. Men det ger anledning till frågor både till läkarvetenskap och politiker. Det bör finnas utrymme för en öppen debatt om hur verkligheten ser ut i dagens välfärdssamhälle, med utgångspunkt från detta enskilda fall. Den intressanta frågan är om man verkligen undantar information till äldre män med denna åldersmotivering. Jag kan ju själv ha vidtagit andra åtgärder om jag fått beskedet.

Våra politiska partier kan ju passa på att marknadsföra sina åsikter i denna "åldersfråga" i den redan startade valrörelsen.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 18 maj 2005 17:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: