sourze.se

Kärlek och Gränser

De unga och arga människor vi läst om i den senaste tidens nyhetsrapportering är resultatet av ett kärlekslöst och gränslöst samhälle.

Är det kärlek att skydda en alkoholist genom att stanna kvar i relationen trots att denna människa om och om igen bryter de överenskommelser ni gjort upp om att han/hon ska sluta dricka? Är det kärlek att låta en ung människa begå brott och låta bli att ta ansvar för sitt liv genom att "skydda" denna vackra ungdom vår framtid, genom att ljuga för samhället och därigenom skjuta upp de konsekvenser som förr eller senare kommer att drabba personen?


Beroende och Medberoende

Det är Inte kärlek att "skydda" en alkoholist. Det som händer är att du mår dåligt och att den alkoholiserade personen inte tar ansvar för sitt liv.

Det är Inte kärlek att "skydda" en ungdom som begår brott. Du som förälder eller medmänniska blir förtryckt och den unga människan lär sig inte i tid vilka spelregler som gäller i samhället och får till slut utstå de konsekvenser som samhället satt upp: skador på sig själv, inget lämplighetsintyg för körkort, ungdomsvårdsskola och fängelse. Detta bara för att nämna några av konsekvenserna som unga arga människor får mottaga i vårt samhälle.

I ovanstående situationer är alkoholisten och den unga människan de "beroende". Partnern till alkoholisten och föräldern till den unga arga människan är de "medberoende". För att en sund utveckling ska ske måste ovanstående beroendeförhållanden mellan beroende och medberoende brytas.

Ofta är de två "kompletterande" rollinnehavarna i ovanstående drama inte medvetna om sakernas tillstånd. Min erfarenhet i praktiken är att, i synnerhet den medberoende, många gånger kan vara utomordentligt stark och medveten på andra områden i livet, samtidigt som denne inte ser beroendeförhållandena klart. Beroendeförhållandet är då personens akilleshäl alltså svaga punkt. Inte ens när omgivningen påtalar det vill han/hon lyssna. Det finns en bedräglig "trygghet" i de gamla invanda mönstren där alla vet sin "gamla vanliga plats".


Varför skyddar den medberoende den beroende?

Detta handlar om rädsla. Hur rädslan skapas och manifesterar sig finns det otaliga kombinationer av. För människan med en alkoholiserad partner eller föräldern med en kriminell ungdom kan det vara rädsla för vad grannarna ska säga, rädsla för att vara ensam, rädsla för fysiskt våld och ... rädsla för att den beroende ska råka illa ut vilket den ju faktiskt gör än mer när omgivningen stödjer beroendet!?


Kärlek och Gränser i grupper

Överfört på större grupper, som organisationer och företag, kan beroende och medberoendeförhållandena ofta vara ytterst komplexa och svårgripbara. Allra mest för de inblandade själva. De är ofta så vana vid förhållandena att de inte längre ser det falska spelet som tar individernas energi och kreativitet. Att bryta medberoendeförhållanden i en arbetsgrupp kan definitivt vara Mycket lönsamt, för både företaget och medarbetarna. När beroendeförhållandena bryts kan individernas kreativitet och potential få blomstra utan de blockeringar som beroendeförhållandena skapar.


Vad kan du göra idag i ditt liv?

Ta en titt på dina relationer. Vilka beroendeförhållanden finns? Är du redo att bryta dem? Om du väntar blir dom till ett problem. Ordet "problem" kommer ur latinets två ord "pro" och "plema". Detta betyder i sin tur "något skjutet på framtiden". Vänta inte. Ta tag i beroendeförhållandena nu. Det ger dig livsglädje och energi både som befriad beroende och befriad medberoende.


Slutsater

Som du säkert förstår efter att ha läst ovanstående, är det av högsta värde med en professionell, kompetent, oberoende och utomstående person för att reda ut den röra dessa beroendeförhållanden skapar.

Det är inte kärlek att låta bli att sätta gränser, eller låta andra människor köra över dig och din omgivning för att du är rädd! ... Det är rädsla!

Ta fram fridens krigare inom dig och sätt gränser för hur andra får behandla dig och din omgivning. ... Det är kärlek!


Our deepest fear is
not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are
powerful beyond measure. It is
our light, not our darkness,
that most frightens us.

Marianne williamson 1952


Om författaren

Författare:
Tommy P.A. Larsson

Om artikeln

Publicerad: 08 maj 2005 17:22

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: