sourze.se

Äldre livserfarenhet - Sant?

Är det inte att förenkla det hela att påstå att hög ålder per automatik innebär livserfarenhet?

Livserfarenhet är ett begrepp som då och då kommer upp i olika sammanhang, det kan vara i ett vanligt samtal vänner emellan, vid en anställningsintervju eller när någon, av någon underlig anledning, vill visa sin överlägsenhet gentemot någon annan.

Det är helt enkelt ett begrepp som ständigt finns närvarande och som flitigt utnyttjas för att poängtera olika individers ställning i vårt samhälle. I somliga livs- eller arbetssituationer påstås det krävas mer livserfarenhet än i andra. Vi bedömer helt enkelt varandras chans att tackla uppkomna situationer utifrån hur stor livserfarenhet vi kan antas ha.

Det går att vara mer eller mindre livserfaren, det är alla medvetna om och detta faktum diskuteras tämligen livligt och ofta vill jag påstå. Och i stort håller jag med, det finns faktiskt tillfällen där det krävs ett stort mått av livserfarenhet för att kunna hantera situationen och de eventuella problem som uppkommer därav.

Det som gör mig fascinerad av begreppet och hur det används är att det ofta sätts i absolut relation till hur gammal en person är, ju äldre någon är desto mer livserfarenhet tillskrivs den personen. Detta så självklara användningssätt, som jag stöter på ofta, får mig att fullkomligt slå bakut. Vad är det som gett oss föreställningen att äldre personer per automatik har mer livserfarenhet av någon anledning?

I min omgivning kan jag med lätthet peka ut flera så att säga yngre personer med stor livserfarenhet, en livserfarenhet som vida överglänser många äldres. Även om den äldre generationen skulle bli de dryga 100 åren gamla så kommer de aldrig att komma i närheten av många i den yngre generationens erfarenheter här i livet.

Varför fortsätter vi att envisas med att sätta begrepp som livserfarenhet i relation till någons ålder? Är det månne en generationsfråga, som kommer att försvinna i takt med att samhället förändras och det faktum att de äldre generationerna naturligt tunnas ut alltefter tiden går? Begreppet betyder kanske en sak för den äldre generationen, men i takt med att vi förändrar vårt sätt att leva så förändras även vad livserfarenhet egentligen betyder?


Om författaren

Författare:
Linda Björling

Om artikeln

Publicerad: 25 apr 2005 17:14

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: