sourze.se

Underkända tävlingsresultat

VITAforum tvingades fatta ett högts beklagligt beslut om att underkänna merdelen av de röster som lagts på Lens dikt i första omgången av Vitas "vårtävling."

VITAforum har bara ifrågasatt och underkänt resultetet från delomgången i nuvarande tävling, den sk Vårtävlingen. Ingen annan tävling.

Vårävlingen i VITAforum är inte avgjord ännu. Följaktligen har varken priser eller diplom delats ut i den tävlingen. Len vill alltså pga delresultetet nuvarande tävling återlämna ett diplom som han rättmätigt har vunnit i en helt annan tävling, dvs skrivtävlingen på Djurtemat i Vita. Det beslutet finner jag en smula svårmotiverat!

Med den här gesten avser Len, om jag förstår saken rätt, att protestera mot att merdelen av de röster som hade lagts på hans dikt i Vårtävlingens delomgång inte kunde godkännas av Vita.

VITAforum skickade ut ett meddelande till Len om den mycket tråkiga nyheten och vi inleddes en - vad jag trodde - mycket grundlig och klargörande dialog om vad som hade hänt. Men av det här öppna brevet att döma måste jag konstatera att jag hade fel och jag väljer därför att än en gång, sammanfattningsvis, förklara vad som hänt och varför.

Enligt den visuella röstpanelen hade Len, i sin grupp, fått en jordskredsseger. Han ledde överlägset med ett stort antal röster. Det här innebar att han som gruppvinnare skulle ha gått vidare till den finalen, som pågår nu. Beklagligtvis blev det inte så.

Vid kontroll av resultatet visade loggfilerna att merdelen av de röster som hade lagts på Lens dikt - tyvärr! - kom från ett och samma identiska IPnummer. Detta fenomen förekom också hos några andra, dock inte i den grad att det förändrade vinnarbilden.
Enligt reglerna så räknas ju endast en enda röst från från varje IP-nummer. Upprepade röster från samma IP räknas bort och det slutgiltiga resultatet är alltså de röster med unika IPnummer som därefter återstår. Så här gör man för att - så långt det är tekniskt möjligt - förhindra att en och samma datoranvändare röstar upprepade gånger på en och samma dikt.

När omräkning enligt nämda princip hade gjorts så återstod beklagligtvis inte tillräckligt många röster för att Lens dikt fortfarande skulle kunna gå vidare till final. Det var mycket sorgligt att behöva konstatera det, men rätt måste vara rätt. Istället vann den dikt som fått flest röster med unika IPnummer. Det är alltså rätt finalist från den här gruppen som gått vidare.

Jag håller helt med Len om att det nuvarande omröstningssystemet är bristfälligt på så vis att resultatet som kan följas med ögat i röstpanelen _kan_ vara en illusion, innan loggarna har granskats. Resultatet man ser måste alltså betraktas som preliminärt. Det här kan dock vålla mycket av onödig besvikelse, det inser jag. Jag tar till mig kritiken, Vita kanske behöver bli ännu tydligare i sin information om det här och jag ska se över det.

Eftersom VITAforum just nu genomgår en förändring som försenats något så kommer ett nytt omröstningssystem att tas i bruk när "nya" Vita öppnas inom kort. - För visst var ett sådant redan planerat!

Till Len, personligen:
Diplomet, som du du vann i en tidigare tävling på VITAforum, är som jag redan berättat för dig _ditt_ och ingen annans. Det önskar jag och hela VITAforum att du vill behålla som liten hederbetygelse. Du var den rättmätig vinnaren i temaskrivtävlingen "Djur" och det finns ingen anledning att återsända det.


Om författaren

Författare:
Isabella Mendrix

Om artikeln

Publicerad: 19 apr 2005 04:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: