sourze.se

Får alla vara med i idealsamhället?

Det ideala systemet som alla förhoppningsvis strävar efter borde innefatta alla människor.

Om vi nu ser att vissa på grund av olika anledningar far illa, då borde vi alla agera kraftfullt för att detta inte skall få fortsätta, oavsett vad anledningen är. När vi börja talla på dessa grundläggande behov för vissa så kan inte detta låta oss problematisera dessa individer. Vad ger vissa individer rätt att vägra andra individer grundläggande behov? Problemen kan du inte hitta hos de människor som stöts ut. Du måste söka i det system eller de människor som stöter ut istället. Det som behövs är engagemang, tillit, stöd och vilja. Alla frågar efter en idealbild. Detta är precis vad som driver de människor som är satta att handlägga, kontrollera, uppfostra, styra, ifrågasätta. Vi kan inte tvinga människor in i mallar som inte är till för alla. Normerna är för snäva. Idealet stämmer inte med verkligheten. Ett sådant ideal skulle alla få vara med om att skapa. Det handlar om vad vi prioriterar. Om vilka vi prioriterar. Ska vissa leva gott på andras olycka? Eller ska vi försöka utgå från en anständig grund för alla? Om alla någon gång skulle besöka ett natthärbärge där oroliga människor ska sova upp till 9 stycken i samma rum. Där vissa, för att klara av sin ångest, har självmedicinerat sig, där andra kanske mår så psykiskt dåligt att de får ständiga vredesutbrott. Fråga dig då hur det skulle kännas om din son eller din dotter vore utelämnad till detta trauma. Traumat är inte mindre för dem som idag befinner sig där! Det handlar om lika värde och om respekt. Det ideala samhället kan vi alla vara med och skapa om vi tar ställning för en nolltolerans ifråga om det kollektiva våld som nu pågår i det tysta.
Om inte alla förvaltningar och frivillig-organisationer som så gärna hjälper hemlösa människor har som uppdrag att avveckla sig själva och det tror inte vi då kommer en självklar fråga:

Varför finns dom då?


Om författaren

Författare:
Rolf Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 04 apr 2005 23:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: