sourze.se

Sysselsättning vs effektivitet 4

Varje humanekologiskt bärkraftig region bör alltså enligt detta scenario bygga upp supereffektiva infrastrukturella logistiksystem.

Enkelt och direkt mekaniskt monterbara, svetsbara eller limbara ytbehandlade materialdelar, produceras inom olika depåer jfr. en Formel 1-banas depåer längs ett nätverk av olika typer av "löpande band" tillverkningen sker alltså inom depåer under leveransen. Inom ytterligare depåer sker sedan sortering, komplettering, paketering och adressering. De kompakta paketen levereras sedan i "korgcontainrar" via balktrafikleder till resp. adresserad monteringshall.

Alla dessa procedurer och moment bör rimligen så småningom kunna ske utan medverkan av mänsklig arbetskraft alltså inga arbetskostnader i de normala logistikprocesserna. Processerna behöver naturligtvis övervakas och underhållas på motsvarande sätt som andra processindustrier. Jämför exempelvis med VA-systemen inom städer och tätorter, där "processvattnet" från kranen i köket, kostar ca en tusendel av priset på det vatten som hämtas i returflaskan från varuhushyllan.

Fram till uthyrningsföretagens monteringar och hopsättningar av de olika produkterna så sker all produktion och alla leveranser som om det gällde en integrerad processindustri, där ingen mänsklig arbetskraft behöver delta i logistikflödena. Förutom de mänskliga arbetsinsatserna som behövs för övervakningen och underhållet så uppstår det därför inga arbetskostnader.

Parantes: Det är naturligtvis viktigt att de "löpande banden" som utgår från de olika godscontainrarna inom rangerområdet, har en tillräcklig utsträckning i längd så att det finns tillräckligt utrymme för alla intresserade entreprenörer att när de upptäcker ett nytt marknadsmässigt behov, kunna bygga upp en ny depå för att kanske konkurrera med de som redan finns etablerade. För att de monterbara och ytbehandlade materialdelarna från olika sorts råmaterial skall kunna sorteras och paketeras till ett visst prylobjekt, när de olika "löpande banden" utgår stjärnmässigt från rangerområdet, så övergår dessa "löpande band" i ett gemensamt "ringlinjeband" jfr. Token Ring för att sedan övergå stjärnmässigt på vägen mot någon av balktrafiklederna.

Denna typ av helt "receptstyrd" bearbetning och tillverkning av monterbara delar används naturligtvis även för att bygga upp depåerna och de "löpande banden". Det betyder alltså att så småningom kommer alla de använda byggnaderna och maskinerna som används inom hela systemet att tillverkas automatiskt. Arbetskostnaderna för entreprenörernas alla investeringar kommer då att begränsas till sammansättning av direkt och enkelt monterbara och ytbehandlade materialdelar. Arbetskostnaderna för hela regionens fasta realkapital och kapitalvaror och andra objekt kommer alltså att successivt minska mer och mer. Därmed kommer rimligen och så småningom även kapitalkostnaderna att successivt gå mot noll.

Inom en region med ett uppbyggt infrasystem enligt detta scenario, så begränsas arbetskostnaderna för hela regionens försörjning radikalt. Det första som fortfarande kräver arbetsinsatser är bl.a. övervakning och underhåll av de regionala logistikprocesserna. Det andra området där det krävs arbetskostnader är för monteringen och demonteringen av alla prylobjekten som ständigt hålls i beredskap i uthyrnings- och leasingpooler. Servicen, underhållet och nyproduktionen av allt fast realkapital inom regionen i form av byggnader, maskiner och anläggningar, är ytterligare ett område där det krävs arbetskostnader som i sista ledet betalas av brukarna och konsumenterna.

En effektiv struktur för uthyrnings- och leasingobjekt bör kunna reducera kostnaderna radikalt för företagen, organisationerna och hela offentligsektorn. Gatuarbeten, byggverksamhet, brand, översvämning, kravaller, snöröjning, stormfällning osv. kräver utrustning som kan delas mellan olika intressenter. Kanske då genom att det finns uthyrningsföretag som kan utgöra något som kanske kan liknas vid "spindeln i nätet".

Dessa företag beställer då monteringsfärdiga delar till all sorts maskiner och all annan efterfrågad utrustning, monterar ihop dem och "hänger upp" dem så att de alltid finns i beredskap för omedelbar uthyrning. För maximal flexibilitet och konkurrens bör monteringshallarna i sin tur finnas i beredskap för alla som vill etablera sig som uthyrare kanske samtidigt som de är frekventa användare. De hyr alltså plats i hallarna och monterar ihop och testar utrustningarna i hallen, och annonserar sedan på nätet om vad som finns att hyra inom deras poolområde.

Parantes: Lantbruk och skogsbruk har väl alltid anlitat entreprenadmaskiner, men med regionala "löpande band" med monterbara maskindelar och abonnerbara monteringshallar, så bör kostnaderna kunna reduceras radikalt. Därför bör alla maskiner för jordbearbetning, gödsling, sådd mm. kunna vara gps-styrda och kunna övervakas från t.ex. närliggande golfbana eller när bonden sitter på pass i älgskogen osv..


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 04 mar 2005 12:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: