sourze.se

Arnold Schwarzeneggers muskler

EU:s frihet bygger uteslutande på framgångsrika institutioner medan USA:s frihet räknas i individuella framgångar.

Hur verkligheten än möbleras återstår den ideologiska diskussionen om demokratins förhållande till det extrema våldet. Den svenska säkerhetspolisens genomgripande förändring tyder på att en försiktig uppluckring håller på att ske bakom offentlighetens ridåer. Genom decennier har vi i Sverige blivit vana att tänka i termer av parlamentarisk socialdemokrati, vilket innebär att fysiskt våld och skjutvapen är tabubelagda alternativ för en politisk lösning. Särskilt skuggbilder från Nazitysklands framfart i det europeiska landskapet har verkat som en hämsko för logiskt tänkande i våldets terminologi. Under 1900-talet har det svenska alternativet i krigssammanhang kort sagt varit att en svensk tiger och slingrar sig undan katastrofer.

Därför kan det vara svårt för oss att förstå den amerikanska konstitutionen som ger individen rättigheter att bära vapen och bilda medborgargarden för att öka säkerheten runt sig själv och sitt kvarter. Vi är vana med vänskapliga förhållanden till institutioner, som mer än gärna tar på sig rollen som överbeskyddande och därmed verkar i familjär anda. Samtidigt har institutionernas makt varit naturligt begränsad, vilket i stor grad beror på oss själva och vårt behov av trygghet. För de som har en annan åsikt har en motsatt upplevelse av institutionernas roll i samhället. Särskilt om staten är sekulär och tar parti för en bestämd åsiktsinriktning.

Under 1700- och 1800-talen var det därför många européer som vantrivdes i det institutionella klimatet som tenderade att bli småaktigt och totalitärt. Dessa européer valde att flytta till USA. Stora delar av dessa minoriteter var de som ansåg sig behöva mer frihet i fråga om företagsamhet och religion. De avvek också från den statliga synen på påverkan och inblandning i samhället. Dessa minoriteter kom också senare att påverka innehållet i den amerikanska konstitutionen, som från år 1789 är oförändrad.

Den grundläggande skillnaden mellan Europa och USA åtskiljer sig i perspektivet på frihet. Den europeiska friheten bygger uteslutande på framgångsrika institutioner medan den amerikanska friheten bygger på individuella framgångar, vilka anses vara nyckeln till framtiden. I de europeiska länderna finns avundsjukan som släcker varje individuell brand medan i USA applåderas det åt individen som når framsteg inom sitt område. Den lokala guvernören är därför symbolen för individens framgångar medan den överstatliga presidenten, senaten och kongressen haft sammanhållande uppgifter.

För oss är det svårt att förstå att det kan ligga någon frihet i att bära vapen eller bilda medborgargarden i syfte att skydda oss själva och våra kringliggande intressen. I USA blev vapen och medborgargarden en viktig separator till statliga institutioners medverkan och påverkan.

Något som är mer välutvecklat i europeiska nordliga breddgrader är psykiska påtryckningar. Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Abrahamsson 050228 är aktiv i motverkandet av det socialdemokratiska fenomenet när hon intervjuar Håkan Jaldung. Under Göteborgskravallerna sommaren 2001 var Jaldung kommenderingschef när svartklädda demonstranter kastade gatsten - då på företag och poliser. För att skydda demokratin och dess institutioner var polisen tvungna att använda våld. De blev också tillrättavisade och ifrågasatta i fråga om tendenser till övervåld - med all rätt naturligtvis. En som reagerade starkt mot polisvåldet var utrikesminister Anna Lindh, som menade att "det skulle vara bra om en polis dömdes". Så tänkte också de som satt hemma såg när kulorna ven vid sidan av journalister. Liknande bilder som kablas ut från starka scener i Mellanöstern. I vilket fall tänkte inte USA:s president George W Bush på samma sätt. Istället var han tacksam för kommenderingschefens insatser under EU-mötet.

En viktig förutsättning om vi vill vara mer delaktiga på världspolitisk nivå är att inte förnekar det absoluta - det vill säga när det endast finns ett alternativ. I värsta fall kräver detta offer och blodsspillran. I bästa fall kan det ske som i Ukraina och Libanon. Oblodigt. I det absoluta finns det endast en verkan i de mekanismerna som följer bestämda strukturer - ibland bortom logik och förnuft - våldet. Dess övergripande strukturer är uråldriga, men alltid lika smaklösa: ockupation, administration och exploatering. Dess utkanter är djungels lag som även omfattar den mänskliga demokratin. Tyvärr kan vi inte retuschera bort våldets verklighet. Gör vi det så kan vi inte heller begära att få ta del av kakan att verkligen förändra världen. Mänsklig rättvisa kostar.

Däremot kan ögon öppnas ifråga om den gudomliga demokratin som agerar genom kärlek, vars syften är svårare att förstå än det sociala och kulturella som bestämmer skillnaderna mellan Europa och USA. Trots att det gudomliga är mitt ibland oss - både här och där - både i och utanför oss själva. Helt gratis.

Källa: Länk: schwarzenegger.com


Om författaren

Författare:
Peter Soilander

Om artikeln

Publicerad: 03 mar 2005 11:24

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: