sourze.se

Ingen eriksgata för Boris Tadic

Besvikna serber och stenkastande albaner mötte Serbiens president på sitt första besök i Kosova

Besvikna serber och stenkastande albaner mötte Boris Tadic under sitt första officiella statsbesök i Kosova. Medan FN-förvaltningen UNMIK som inbjudit Tadic tolkar hans besök som "en framgång" förblir serberna besvikna och albanerna arga efter det första besöket av en serbisk president i Kosova sedan konflikten 1999.

Att besöket skulle bli kontroversiellt rådde det ingen tvekan om från början. Bara det att nyheten om det väntade besöket kablades ut i sista stund av UNMIK - och inte av infödda tjänstemän, som ju annars brinner av lust att ta över - är avslöjande nog.

Det vore ingen överdrift att påstå att UNMIK fick den äran av det enkla skälet att ingen kosovarisk alban vågade skriva under sin egen dödsdom. Emellertid är det lika troligt att UNMIK stött och blött besöket i förväg med albanska partier, då inget av dem uppmanade officiellt till protester i förväg.

Ändå var det ingen eriksgata som väntade Boris Tadic under sin rundresa genom serbiska enklaver i Kosova. Besvikna kosovaserber försatte inte chansen att uttrycka sitt starka missnöje mot moderlandet Serbiens "mjäkighet" mot det alltmer oberoende Kosova, medan albanska demonstranter ropade slagord och kastade ägg, snöbollar och stenar mot presidentens bilkonvoj.

"- Jag har inget magiskt trollspö med mig", svarade Tadic till en uppsamlad skara utanför Kastriot/Obilic. "Men jag säger att vi Belgrad aldrig kommer att acceptera ett oberoende Kosova."

Emellertid var löften och små serbiska flaggor det enda som Tadic hade att erbjuda sina anhängare. Det pliktskyldigt upprepade mantrat om att Serbien "aldrig" accepterar ett oberoende Kosova döljer inte det faktum att oberoendet de facto redan finns.

"- Vi måste samarbeta med omvärlden. I dag vädjar jag om bistånd från det internationella samfundet för att lösa problemen för serberna i Kosova", sa Tadic.

Kosovaserberna själva hade anställt ett förbehållsamt mottagande av Serbiens president. I en miljö där de flesta av dem håller på mer nationalistiska serbledare blev det ändå färre än väntat som stämt upp för att möta Tadic. Denne avråddes dessutom från att delta i eventuella festligheter av sin eskort, bestående av tungt beväpnade K-fortrupper.

"Tadic mellanlandar här i bara ett par dagar, vi kosovoserber får leva kvar med konsekvenserna", kommenterade serben Borivoje Vignjevic, biträdande kommunordförande för den UNMIK-styrda förvaltningen i Lypian/Lipljane.

Andra var mer positiva.

"Det är ändå bra att någon från Belgrad kommit, det kan ingalunda skada", sa Milan Ivanovic, ledare för det militanta Serbiska rådslaget för norra Kosova.

Reaktionerna i Belgrad på Tadics utflykt var som väntat tudelade. Tadics partibröder jublade som väntat; men talesmannen för den konservative serbiske premiärministern Vojislav Kostunica, tillika presidentens främsta opponent, kunde endast sträcka sig till att syrligt erkänna att resan var "ett bra första steg" - underförstått: för Tadic.

Samtidigt basunerade Kostunicas presstjänst ut att premiärministern själv satt i ett "ytterst viktigt möte" bakom lykta dörrar med en delegation av egna anhängare från Kosova.

Mötet var enligt uppgift satt för att "skyndsamt rådgöra" hur man ska undvika tullavgifter i handeln mellan Serbien och Kosova. Draget var förstås ämnat att signalera att det är alltjämt Kostunica som arbetar med konkreta åtgärder, medan Tadic sysslar med "politisk turism".

De albanska reaktionerna å andra hållet blev negativare än väntat. Till en början var det mest anhöriga till de tusentals albaner som ännu bokförs som "försvunna" efter konflikten 1999 som mötte upp Tadics bilkonvoj med slagord, snöbollar och i vissa fall stenar.

Protesterarna motades dock hårdhänt av FN:s kravallpolis, vilket kritiseras idag av den ledande mr-organisationen CDHRF.

"Polisen ingrep inkorrekt, oproffsigt och aggressivt, vilket ökade spänningarna", konstaterar CDHRF. "Poliser hindrade och blockerade journalister i timtals, beslagtog kameror, avvisade mr-aktivister som var tillbörligt identifierade med de ID-kort som UNMIK utfärdat, samt uppvisade brutalitet mot såväl manliga som kvinnliga demonstranter."

Även albanska mainstreampolitiker övergick dock under dagen från avståndstagande till chock till argsint kritik, i takt med att medier kablade ut bilder av en flaggutdelande Tadic.

Parlamentets talman, den annars förbehållsamme Nexhat Daci, kommenterade att Tadic "svikit UNMIK:s förtroende", som enligt Daci bjudit in Tadic för att uppmuntra kosovaserberna till ingå i den FN-styrda förvaltningen och "bygga broar" mellan serber och albaner.

Daci tillade att han nog kunde se en snar kosovarisk delegation på besök i det albanbebodda Preshevadalen, södra Serbien.

"Jag gissar att det blir en delegation som för med sig albanska flaggor", tillade han.

Kommentaren från Ibrahim Rugova, Kosovas demokratiskt valde president, var sakligare.

"Tadic har missbrukat UNMIK:s gästfrihet", citerades Rugova i Kosovas public service TV: "Jag vill försäkra Kosovas folk att hans Tadics uttalanden och handlingar har ingen bäring i beslutet om ett oberoende Kosova."

"Tadics handlingar är mer en larvig politisk marketing för honom själv än ett konstruktivt försök att värna om den serbiska minoriteten. Oaktat vad han säger och vilka flaggor han delar ut, så blir Kosova aldrig någonsin en del av Serbien", kommenterade Arbën Qirezi, talesman för Kosovas regering under ledning av den kosovariske premiärministern Ramush Haradinaj.

Qirezi tillade helt apropå att Kosovaparlamentets "utskott för beredskap" samlats i ett "ordinarie" möte lett av Naim Maloku, utskottsordförande, tillika yrkesmilitär och f.d. befäl inom Kosovas befrielsearmé UÇK.

Upplysningen fick de flesta att höja på ögonbrunen: det besynnerliga var inte att utskottet verkade under "Ministeriet för publika tjänster", utan att utskottet fanns över huvud taget!

Och det var bara början. Den albanska dagstidningen Ekspres slog upp stort i dag, under Tadics andra resedag i Kosova, att Kosovas president samt premiärminister fått en utkast till grundförfattning som definierar Kosova som en oberoende stat.

Ekspres skriver att utkasten å 50 sidor började författas för c:a ett år sedan av en amerikansk NGO på uppmaning av den förre premiärministern Bajram Rexhepi.

"Då var det blott en idé", säger Rexhepi till dagstidningen Ekspres, som konstaterar att "beslutet att fullgöra arbetet togs på begäran av sittande premiärministern Ramush Haradinaj."

I sin ledare hälsar Ekspres med tydlig adress mot Tadic: "Liksom tyskarna har erkänt Adolf Hitlers skuld, så måste serberna erkänna att den serbiska militären begått brott mot mänskligheten i Kosova."

Den konkurrerande dagstidningen Zëri kritiserar Tadic för sina kategoriska uttalanden och sin uppvisning med flaggor. Zëri kritiserar också den serbiska presidenten för att inte nämna de serbiska förbrytelserna mot albaner i Kosova.

Epoka e Re i sin tur suckar över att Kosova förblivit ett trumfkort i de politiska trätorna i Belgrad. Tidningen noterar att både Serbiens premiärministern Kostunica, den serbiske tronarvingen Aleksandar, och Serbiens president Tadic, besökt Kosova på mindre än en månad och att "Tadic, i omvärlden omtalad som en emanciperad liberal, agerat hårdast verbalt."

Den största kosovariska dagstidningen Koha Ditore kritiserar likaså Tadic för sin uppenbara okänslighet och grova utmaning mot den albanska opinionen.

"Det är milt sagt odiplomatiskt av Tadic att prejudicera ett öppet beslut om Kosovas kommande status", hette det i Koha Ditores ledare.

FN-organet UNMIK torde ha förblivit den enda instansen, möjligen Tadic själv undantagen, som envisades i dag med att utmåla resan som "en framgång". Åtminstonde av den danske UNMIK-chefen Sören Jessen Pettersens uttalande att döma: "Besöket är ett bevis på politisk och diplomatisk mogenhet."

Emellertid verkar dansken rätt ensam i denna sin syn på besöket. Hans högra - elaka tungor säger enda - hand, K-fors överbefäl fransmannen Yve de Cermabo, såg sig i dag föranledd att varna för "hårda motreaktioner" på alla eventuella attacker mot Tadics bilkonvoj, på förekommen anledning får man väl tycka.


Om författaren

Författare:
Shqiptar Oseku

Om artikeln

Publicerad: 15 feb 2005 08:30

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: