sourze.se

Vaffö gö dom på detta vise?

Det politiska etablissemanget, näringslivet, ekonomer, journalister, börsanalytiker, fackföreningar gör en mycket ensidig propaganda för att medborgarna om möjligt skall hållas fullt sysselsatta...

...med att försörja varandra med förnödenheter, bostäder och massor med andra prylobjekt.

Det politiska etablissemanget, näringslivet, ekonomer, journalister, börsanalytiker, fackföreningar m.fl. gör en mycket ensidig propaganda för att medborgarna om möjligt skall hållas fullt sysselsatta med att försörja varandra med förnödenheter, bostäder och massor med andra prylobjekt.

Forskaren Margareta Rönnberg påstår i en intervju på webbsidan:
Länk: etc.se
"… det är väl framför allt nyhetsgenren som främjar arbete. Politiker, industriledare, ekonomijournalister, börsanalytiker och fackliga företrädare gör där "reklam" för det arbete och de löner som utgör en förutsättning för konsumtion… vi kan ju inte ha någon produktion utan konsumtion. Konsumtion producerar produktion! En procents minskning av konsumtionen sägs innebära 25 000 arbetslösa…"

En procents minskning av arbetarnas konsumtion innebär 25 000 arbetslösa! Vad är detta för ett samhälle? Måste vi ha det på detta sättet? Hur dumt är det hela egentligen planerat? När skedde det en total och förutsättningslös samhällsplanering senast? När skedde det en optimal uppdatering och samordning av alla de gamla och nya sociotekniska och infrastrukturella logistiksystemen senast? När anordnades det någon seriös tävlan mellan olika förslag från intresserade "strukturarkitekter" senast?

Där det konkret och detaljerat visas upp flera olika förslag på olika alternativa samhällsstrukturer via tv-program som sedan debatteras och lyfts upp på dagordningen. Detta gjordes ju på nästan varje förspel på biograferna på 1940-talet då funktionalismen var på modet. Alva Myrdal visade t.ex. upp konkreta scenarier om en dag på ett barndaghem. Trettio år senare fanns dessa daghem inom varje kommun och de var organiserade på samma sätt som det visades på "reklamfilmen".

Hela det etablissemang som envist och ensidigt gör "reklam" för sysselsättningen, och då inte minst politikerna inom riksdagen och kommunerna, får bestämma över huvuddelen av skatteintäkterna som betalar deras löner och som betalar upphandlingarna från näringslivet, samtidigt som medborgarna är fullt sysselsatta med prylhantering. Samt att de sedan envist uppmanas konsumerar upp sina löner genom att köpa alla dessa prylar. Hälften av arbetskostnaderna är ju skatter och sedan tillkommer momsen när arbetarna konsumerar upp sina löner. Offentligsektorns upphandlingar från näringslivet är ca 400 miljarder om året.

Måste verkligen mer än 40 på något sätt få sin inkomst enbart för att vara sysselsatta med att flytta på saker hit och dit, eller att säga åt andra att göra det. Varför har då datorer, maskiner, robotar, IT, Internet mm. egentligen uppfunnits om det inte skall användas på effektivare sätt? Lantbruket effektiviserades så att det numera behövs mindre än 1 . Varför sker inte detsamma med industrins produktion och distribution?

Citat : "…Medan det manuella arbetets produktivitet stadigt vuxit, så har produktivitetsökningen hos det manuella och intellektuella arbetet sammantaget sjunkit under de senaste 20 åren…"
Framtider 97:2 sid 7, Pravin Varaiya, Berkeley.

Majoriteten av medborgarna är knappast enbart intresserade av att lämna hemmet tidigt på morgonen, lämna barnen på daghemmet, åka via trafikstockning och kanske lång väg till arbetsplatsen och efter dagens slut via varuhusköer och daghem komma hem 10 - 12 timmar senare. Allt detta vecka ut och vecka in enbart för att konsumera och bruka alla dessa mer än 20 000 föremål som var och en påstås omges med, känna till, och behärska.

Finge människorna själva välja mellan kompletta paketlösningar, istället för att politiker, industriledare, ekonomijournalister, börsanalytiker och fackliga företrädare väljer var sina olika delar som inte alls passar ihop, så skulle de nog föredra något annat. Men det behövs ju då många olika kompletta, konkreta och detaljerade förslag med interiörer, exteriörer, strukturer, rekvisita osv. att välja emellan. Med virtuella scenarier som visar omfattande exempel på hur livet bör kunna gestalta sig inom de olika strukturförslagen.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 24 jan 2005 16:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: