sourze.se

Strategier mot utflyttningen.

Svenska företag har redan hundratusentals anställda i Östeuropa, och fler blir det.

Electrolux flyttade dammsugartillverkningen till Ungern. Även en ny kylskåpsfabrik byggs i Ungern. Flextronics tog över produktion från Ericsson och flyttade den till Östeuropa och Kina. Emerson köpte Ericssons kretskort- och stativfabrik i Söderhamn och flyttade till Slovakien. Den svenska bilindustrins underleverantörer har 85 000 anställda och det är betydligt fler än själva bilindustrin. Där har 30 000 jobb redan försvunnit och en hel del har flyttats österut.

När de stora verkstadsföretagen flyttar så avstannar oftast automatiseringen av produktionen och införandet av ny teknik som rationaliserar tillverkningen upphör.
Om detta säger Underleverantörerna:
"Fick vi bara tid på oss så skulle vi kunna se över produktionsstruktur och konstruktion" och "Det finns bara ett sätt för att möta flytten österut; förbättra produktiviteten och öka mekaniseringen".

IVF i Mölndal uppger att 90 av alla konsumentprodukter är sammansatta av flera delar, och att delarna kan tillverkas av 10 000-tals olika materialslag. Förutom av konsumenterna så används ju verkstadsprodukterna i stor utsträckning av företagen och organisationerna. Byggnader, anläggningar, kapitalvaror, fordon, maskiner, apparater osv. används ju inom jord- och skogsbruk, fiske, sjöfart, transport, handel, tjänsteföretag, hotell-, restaurang-, sport-, nöjes-, turist- och fritidanläggningar m.fl., och inte minst gäller det en hel del av offentligsektorns upphandlingar som påstås omfatta ca 400 miljarder per år.

Ett sätt att möta utflyttningen av produktionen till östländerna vore kanske att försöka göra Sverige till ett supereffektivt lågkostnadsland när det gäller den totala logistiken och funktionskostnaderna för att använda och underhålla verkstadsprodukter realkapital och kapitalvaruobjekt. Och då med optimering för hela kretsloppscykeln från råmaterialledet till dess att produktobjekten och systemfunktionerna tas i bruk, underhålls, återvinns och reproduceras till nya råmaterial i en ständigt fortlöpande recirkulation.

Storföretagens koncernledningar säger ’varför skall vi hålla på med ihopsättning här i Sverige när det är mycket billigare i öst.’ IKEA har påtagligt visat att det för konsumenterna och brukarna, är ännu billigare att själva eller via bud hämta de helt monteringsfärdiga och ytbehandlade materialdelarna som platta paket. För att sedan själva välja vem som monterar ihop dem med superenkla verktyg i närheten av installations- och bruksområdena. IKEA-konceptet bör ännu numera kunna sofistikeras, modifieras och utvecklas, så att ett logistikoptimerat produktions- och distributionskoncept omfattar så gott som alla möjliga verkstadsprodukter byggnader, anläggningar, fordon, maskiner, utrustningar, inredningssystem, dator-, elektronik- och apparatursystem osv….

Platta paket med brukarnas förhandsbeställda materialdelar, bör därmed var och en kunna få via kvartersnära ombud eller direkt från "underleverantörerna". Ombuden montörer/installatörer/demontörer eller brukarna själva kan sedan montera ihop alla delarna inom varje brukares närområde, och samtidigt med eventuell installation. Med gemensamma organisationer kan de boende inom hela kvarter eller längs städernas tillfartsleder, naturligtvis samtidigt samorganisera sina utbyten av utrustningar, inredningar och installationer för att ytterligare pressa kostnaderna.

Samtidigt med monteringen och installationen, kan då de uttjänta utrustningarna demonteras för att returneras. Inom varje humanekologiskt bärkraftig region, kan de olika delobjekten sorteras och recirkuleras i ständigt alltmer kvalitetssäkrade kretslopp. Inom välstrukturerade regionala rangerområden, sker kanske sedan ytterligare sortering, för reproduktion, återanvändning, förbränning, deponering osv.

Underleverantörerna uppger; "Fick vi bara tid på oss för att öka produktiviteten genom automatisering osv…"

De som snarast bör passa på att ta detta som en invit, och organisera sig för att förhandla med de kreativa underleverantörerna, är de som egentligen betalar hela kalaset; alltså - konsumenterna och brukarna! Med tillkomsten av IT, Internet, integrerade kretsloppscykler och recirkulerande logistikprocesser osv., så kan rimligen storföretagens och multijättarnas monteringsfabriker mer och mer fasas ut genom att de utsätts för strategisk konkurrens. Varför envisas med att gå över ån efter vatten? IKEA har ju sedan länge bevisat att monteringen med fördel kan ske i närheten av installations- och bruksområdena.

Kan 100 000-tals konsumenter på något sätt förmås att organisera sig? Vill de, liksom arbetarna och hyresgästerna betala en medlemsavgift på ca 100 kr/månad? I så fall har de rimligtvis en mycket stor chans att successivt få tillbaka medlemsavgiften med råge. Genom att enkelt monterbara delar, som förhandsbeställs via Internet, levereras direkt från underleverantörerna bearbetningsautomatik till närsektorn och bruksområdena. Genom att maten och färskvarorna levereras avsevärt mera direkt från "jord till bord".

Varför bara passivt finna sig i att produktionen flyttar över till östländerna, och att byggnadsarbetare därifrån kommer hit och arbetar till lägre kostnader? Istället bör väl konsumenterna och de som arbetar med offentligsektorns och företagens upphandlingar, utveckla gemensamma strategier för de varusortiment där olika intressentkorporativ köper samma sorts produkter. De kan då agera gemensamt i välplanerade teknikupphandlingar, förhandsbeställningar och avropsavtal med kreativa underleverantörer. På så sätt är de inte beroende av de utflyttade storföretagen eller detaljhandelsleden, och kan därför i väsentlig grad pressa priserna. Det bör då kunna ske i sådan omfattning så att även om arbetskostnaden för produktionskostnaderna i östländerna är noll, så kan de ändå inte konkurrera när logistiken för närdistributionen har optimerats.

Något som så småningom bör kunna drivas mot ännu lägre kostnader är totalplanerad logistik, så att kostnaderna blir avsevärt lägre genom att hyra och leasa än att köpa exempelvis beredskaps- och säsongsutrustningar. Det gäller inte minst för sevice och underhåll av de kommunala och statliga institutionernas flödessystem, byggnader och anläggningar och vid översvämningar och andra katastrofsituationer.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 12 dec 2004 22:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: