sourze.se

Etniska och sociala konflikter i Sverige?

Folkpartiledaren bör snarast återkomma med konkreta förslag till åtgärder angående invandrartäta områdens växande problem med arbetslöshet, dålig skolutbildning och ökad brottslighet som han redogjorde för i DN debatt 5 dec.

Folkpartiets partiledare Lars Leijonborg tar ännu en gång bladet från munnen och visar med kalla siffror resultatet av den dåliga integrering av flyktingar i det svenska samhället som skett och sker. Utvecklingen är skrämmande. Antalet områden med extremt dålig sysselsättning under 50
procent har tiodubblats, områden med låg sysselsättning under 70 procent har åttadubblats och skolresultaten visar en liknande utveckling. Inte ens hälften av eleverna i nionde klass lämnar grundskolan med fullständiga betyg. Våldsbrottsstatistiken följer samma utveckling. Den
djärva slutsatsen som Leijonborg gör är att Sverige har kommit nära den punkt som kan leda till etniska och sociala konflikter liknande dem i Holland och andra platser i Europa.

Folkpartiets lösning av dessa allvarliga problem går på tvärs gentemot regeringens och stödpartiernas politik. Temat lyder - arbete i stället för bidrag. Utanförskapet kan inte brytas utifrån utan det är de boende i dessa
områden som själva måste ta saken i egna händer.

Folkpartiets principiella inställning är nu känd. Men det räcker inte med att bara efterlysa regeringens väg och undra över den. Nu när bristerna och orsakerna kartlagts krävs en snabb redogörelse för de konkreta förslag till
åtgärder som folkpartiet sitter inne med. Nu - om någonsin - ligger bollen hos Lars Leijonborg !


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 08 dec 2004 15:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: