sourze.se

Heja pensionärerna!

För drygt ett år sedan skrev jag artikeln "Ska man rösta, efter 65 år?"

Syftet var att uppmärksamma pensionärer om att de har större dragningskraft att påverka genom enskild lobbying, än att rösta vart fjärde år. Artikeln väckte starka känslor bland kommentatorerna.

Årets sista nummer av tidningen "Folkvald", behandlar temat "40-talisterna", förmodligen med utgångspunkt från Pär Nuders lilla pudel.

I Trelleborg har en PRO-grupp bildat en diskussionsklubb, som träffas var tredje vecka för att diskutera aktuella frågor, för pensionärer. De vill inte engagera sig partipolitiskt, utan driva pensionsfrågor fritt gentemot dom etablerade politikerna. De blir inbjudna till kommunalpolitiska partimöten, där de framför sina intressen. Ett av PRO:s mål är att få fler folkvalda pensionärer, inom de politiska organen. De föreslår en maxgräns för hur länge en politiker ska få behålla sitt mandat. Detta för att skapa större utrymme åt äldre kandidater. En tumregel som Miljöpartiet har för sina folkvalda representanter och som även jag har förespråkat i en tidigare artikel. PRO anser liksom jag att det går att driva politisk opinionsbildning, utanför lokala, regionala och nationella församlingars murar, efter en tidsbegränsad mandatperiod. I 17 kommuner i Skåne driver pensionärsorganisationen också skolor, där man tar upp samhällspolitiska frågor som trafik, sjukvård och boende.

Det är glädjande att se viss glöd och jävlar anamma, hos de äldre och att inte alla nöjer sig med det svenska karaktärsdraget "klaga vid fikabordet en stund, därefter knäpptystnad när man möter en politiker". Heja på pensionärer!

P. S. Det är inte bara Gudrun Schyman som upptäckt att profilfrågor, bäst drivs bortom partipolitiken.


Om författaren

Författare:
Yohannis Petersson

Om artikeln

Publicerad: 07 dec 2004 23:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: