sourze.se
Artikelbild

Om den så kallade medieavgiften

Tänkvärt - med anledning av att ett antal särskilt inspirerade politiker helt ogenerat uttalat stöd för föredetting-generaldirektör Ulf Larssons förslag om en förändrad tv-licens.

I mitten av månaden kunde vi läsa följande: "Tv-licensen är föråldrad och ska ersättas med en ny medieavgift. Politiker från s, v och mp vill göra den nya avgiften obligatorisk för alla som har möjlighet att ta emot public service, till exempel via dator." SvD 2004-11-15

VÄNTA LITE!
Är det inte över huvud taget extremt tveksamt att staten ska finansiera, äga och kontrollera massmedier och journalister? Ska inte medierna vara självständiga att granska överheten? Inte bör de vara betalda och styrda av densamma? Och inte ska väl denna kontroll utökas!?!

INKOMPETENS OCH BYRÅKRATI
Min personliga erfarenhet inifrån den statligt styrda mediesfären är att licensfinansierad public service inte alls är liktydigt med självständigt tänkande och bra programutbud utan att det istället gynnar inkompetens, byråkrati och korruption. Krasst är det tyvärr så att merparten av de väl tilltagna resurserna och av de anställda inte alls används till och i de populäraste kanalerna och programmen, utan det går istället till administration, höga arvoden och rena obegripligheter.

SPARA OCH SLÖSA
För visst är det fel att mindre än hälften av personal och resurser för public service bolagen - SR, UR och SVT - används till verklig produktion. Alltså sådan som har mätbart med tittare/lyssnare. I jämförelse ter det sig underligt att staten sparar på vitala försvarsförband och därmed hotar hela orter med nedläggning. Hur kan det komma sig att flera små och mellanstora orter nästan läggs ner medan man år ut och år in gynnar de gamla monopolbolagen?

INTE PROGRESSIV - INTE RÄTTVIS
Den genomruttna idén att till dessa bolag ta ut en allmän medieavgift utan att gå via skattsedeln måste även ifrågasättas från två andra perspektiv.

För det första är iden om att via stasiföretaget Radiotjänst i Kiruna avgiftsbelägga medborgarnas medieinnehav är så kränkande och vedervärdigt att man nästan stumnar. Det borde vara straffbart att över huvud taget föreslå att man ska kontrollera huruvida medborgarna utövar sin grundlagsstadgade informations- och yttrandefrihet.

För det andra kan det konstateras att det är djupt orättfärdigt med en generell avgift eftersom en sådan inte är progressiv anpassad efter inkomst utan drabbar de resurssvaga hårdare än de besuttna. Inte kan det ens för en föredetting till generaldirektör anses vara rättvist att ensamstående arbetslösa mammor ska betala lika mycket som t.ex. giriga Scandiadirektörer.

ETT ÖDMJUKT FÖRSLAG OM FRIVILLIGHET
Med tanke på ovanstående synpunkter vill jag komma med följande förslag:

1 Ta bort den felaktiga tv-licensen och inför, om majoriteten nu så gärna vill behålla de föråldrade monopolbolagen, en riktad medieskatt för att stödja public service bolagen. Men för rättvisans skull lägg den avgiften på skattsedeln.

2 Sänk detta skattefinansierande bidrag till 25 av nuvarande licensintäkter och resten komma från ett helt FRIVILLIGT skattetillägg.

TÄNK OM OCH TÄNK RÄTT
Ett förtydligande av punkt två. Jag menar att det borde vara möjligt för dem som önskar stödja public servicebolagen genom att rikta medel via skattsedeln. Detta på samma sätt som det i deklarationen gjorts möjligt för svenska kyrkan. De som vill stödja public service ska kunna göra det på samma sätt som de som vill stödja en annan föråldrad institution.

Ta gärna bort tv-licensen men kräv av public servicebolagen att de genomgår en gedigen och genomgripande förnyelse och förändring. Låt sedan det som kvarstår basfinansieras via skattemedel, samt eventuella frivilliga avgifter via skattsedeln.

GRAVSÄTT DESSA KVARLEVOR
Att istället låta 25 av nuvarande licensintäkter betalas med rena skattemedel är rimligt - SR, UR och SVT förvaltar stora delar av vårt kulturarv och visst kan man hävda att viss produktion kan anses vara samhällnyttig.

Lämna det sedan till dem som så önskar att bidra med mer pengar och låt dem göra så via en frivillig extraskatt.

Och framförallt - låt oss som vill gravsätta dessa kvarlevor från en annan epok slippa.


Om författaren

Författare:
Erik Malmberg

Om artikeln

Publicerad: 29 nov 2004 21:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: