sourze.se

Förmågan att sätta gränser 2

Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är demokratins två heligaste hörnstenar.

De är båda negativa rättigheter, som skyddar individens integritet. Eftersom dessa rättigheter kan omfatta människor världen över, är de också universella, vars bevarande bör ha högsta prioritet.

Radioprogrammet "Kaliber" avslöjade förra veckan att organisationen Revolutionär kommunistisk ungdom RKU, fått statsbidrag. Vilket utlöste en debatt om huruvida diktaturkramare skall bistås med skattemedel till sina icke-demokratiska aktioner.

En stat som är demokratiskt förankrad skall alltid hålla rent från de organisationer, som i ord och handling, inte eftersträvar dessa ideal. RKU stöder direkt och indirekt diktaturregimer och bör därför inte stödjas ekonomiskt av staten.

Under den gångna veckan gjordes ett annat avslöjande. På Trollebo-gård utanför Vetlanda, som ägs av "Skogsvårdsstyrelsen" höll "Nationaldemokraterna" ett föreningsmöte den 6 november. Förvisso utan ämbetsverket medkännedom, eftersom "Skogsvårdsstyrelsen" är en statlig myndighet spelar det stor roll, till vem och vilka organisationer de hyr ut sina lokaler. Därför samma regel för Nationaldemokraterna som för RKU: Organisationen delar inte demokratins värden, för vilken staten uppbär ansvaret för.

Innebär detta då också att antidemokratiska partier skall nekas tillträde inom massmedia? Eller att Sverigedemokraterna inte skall tillåtas genomföra sin planerade skolkampanj med temat; "jag är inte rasist"?
På den första frågan är svaret: NEJ, med hänsyn till de negativa rättigheter jag inledningsvis redovisat. På fråga 2 är mitt svar: JA, därför att skolan har som främsta uppgift att ge eleverna demokratisk skolning, för att så småningom bli hyggliga demokratiska medborgare.


Om författaren

Författare:
Yohannis Petersson

Om artikeln

Publicerad: 29 nov 2004 20:49

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: