sourze.se

Förbud

Det som förbjuds är inte 100 förbjudet som vi brukar tänka.

Jag vill inte uppmuntra er till att begå något förbjudet. Man kan inte förneka att förbudet fascinerar oss och det som förbjuds blir mer intressant. Det som görs av oss har en konsekvens. Det som förbjuds av samhället har varken en negativ konsekvens eller betraktas som en aktion mot den samhällets moraliteten. På den här texten blir bara den andra optionen diskuterad.

Men varför sätter samhället gränserna för vissa beteenden? Vilken är samhällets avsikt med skapandet av dessa beteenderegler?

Vi alla vet att dessa regler inte hindrar oss ifrån att begå det förbjudna. Tyvärr är de mesta förbjudna saker intressanta och även de som inte är det blir så därför att förbudet lånar ut dem något speciellt. Den som aldrig har haft lust att göra något förbjudet ljuger. Förbudet väcker det nyfikna barnet som finns i oss och vi har svårt att stå emot.

Samhället vet det för det består av människor som måste konfrontera hela tiden med det som förbjudits av dem själva. Samhällets avsikt är att reducera de förbjudna aktionerna, bidragande till att det inte begås hela tiden, bara ibland.

Som sagt förut, jag uppmuntrar er inte att begå något förbjudet men samhället tillåter oss att pröva det förbjudna. Vi alla, som människor, utsätts för mänskliga svagheter och det har ingen lag förmågan att ändra. Vi måste medge att vissa regler hindrar oss ifrån att begå det förbjudna på kontinuerligt sätt och det är samhällets avsikt. Man kan pröva förbudet ibland, och det lönar sig. Jag är säker på att även de människor som skapade vissa av reglerna, beviljat sig nöjet av att bryta mot dessa ibland.

Ibland är ordet det som legitimerar skapandet av dessa regler. Och ibland är ordet som bidrar till att dessa regler pågår gällande. Om vi inte skulle ha fått tillåtelse till att vara lydiga barn ibland, vore människors vilja att pröva det förbjudna starkare och vissa regler skulle aldrig ha existerat. Tillåtelsen som vi får är undermedveten för den inte sägs men vi alla vet att den finns.

Det lönar sig att begå något förbjudet ibland. Och det trevligaste är att känslan av att ha begått det kan vara hela livet.


Om författaren

Författare:
Leonardo Stangler

Om artikeln

Publicerad: 07 nov 2004 22:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: