sourze.se

Jämställdhet i trafikpolitiken?

Det borde vara självklart att kvinnor har samma tillgång till bil som män - ändå är det inte så.

I dag ägs bara var tredje bil av en kvinna. Varannan ensamstående kvinna saknar tillgång till bil och färre kvinnor än män har körkort. Därför borde våra politiker och myndigheter föra en jämställdhetspolitik som syftar till att ändra just detta. Politikerna har visserligen fattat beslut om jämställdhetsmål i trafikpolitiken, men jämställdheten tolkas helt fel av den ansvariga myndigheten - Vägverket. Bara för att färre kvinnor än män åker bil idag tror myndigheten att kvinnor inte behöver bil lika mycket som män. Därför vill man satsa på kollektivtrafik, cykelbanor och gångtunnlar åt kvinnorna.

Jag har inget emot vare sig kollektivtrafik eller upplysta gångtunnlar men att särbehandla kvinnor löser inte jämställdhetsproblemen i trafikpolitiken. För inte är det väl så att vi kvinnor har någon gen som gör bilkörande ointressant? Ser jag på kvinnorna i min omgivning är det snarare så att bilen ger dem frihet. De som inte behöver bilen för att ta sig till och från jobbet behöver den för att hämta och lämna barnen, för att storhandla eller för att röra sig lika fritt som alla män med egen bil.

Ofta är det just bilen och dagiset som gör att båda föräldrarna kan arbeta. Det kan vara bilen som förenklar det dubbelarbete som handla mat och skjutsa barnen till fotbollsträningen innebär. Alternativet är inte att kvinnornas dubbelarbete försvinner, alternativet är att allt mer tid måste läggas på hemarbetet. Varken kollektivtrafik eller cykelbanor kan i de allra flesta fall ersätta bilen för dessa kvinnor.

Kvinnor har i dag lägre lön än männen. Kvinnor får generellt sämre pension än männen, dubbelarbetar i högre utsträckning på grund av sitt ansvar för hem och barn. Kvinnor bedöms i högre grad efter hur de ser ut och inte efter vad de säger. Listan kan göras lång. Ojämlikheterna i det moderna samhället är många och det återstår mycket arbete innan vi kan säga oss leva i ett jämställt samhälle.

Trots detta slår svenska politiker sig ofta för bröstet och förkunnar att vi är ett jämställt land. Men hur är det egentligen med jämställdheten när våra myndigheter tror att trafiken blir jämställd om kvinnor åker buss medan männen åker bil? Vi behöver dock bara ta oss över sundet till Danmark för att inse att vår egen trafikpolitik inte är helt jämställd.

Inom jämställdhetsforskningen på Köpenhamns universitet har tolkningen av det svenska trafikpolitiska målet ifrågasatts. Där verkar det vara självklart att en jämställd trafikpolitik innebär att kvinnor och män har samma tillgång till bil. Man kan fråga sig varför jämställdhet i Danmark stavas kvinnor i bil, medan det i Sverige stavas kvinnor i buss.

Det är dags att jämställdhetsmålet i trafikpolitiken tolkas som att kvinnor och män ska ha samma tillgång till såväl kollektivtrafik och cykelbanor som bilen.


Om författaren

Författare:
Ulrika Johannessen

Om artikeln

Publicerad: 28 okt 2004 00:08

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: