sourze.se
Artikelbild

Borgerligt regeringsalternativ?

De borgerliga partierna kommer inte att lyckas men riksdagsgrupperna kan ta över och sätta fart omgående

Aldrig tidigare har ett borgerligt regeringsalternativ varit så attraktivt som just nu. Mötet hos Maud har skapat förväntningar inom de borgerliga väljarleden som knappast förekommit tidigare. Gamla partitaktiska motsättningar har alltid hindrat de försök som gjorts och socialdemokraterna har kunnat sitta i lugn och ro vid regeringstaburettena i vetskap om denna borgerliga osämja. Som extra säkerhetsmarginal har man dessutom alltid haft vänsterpartiet och dess föregångare som oavsett vilka förslag som framförts från regeringshåll hängivet har givit dem sitt stöd. Nu har miljöpartiet alltmer kopierat samma modell och stöder regeringspartiet. Möjligtvis förväntar man sig regeringsplatser i en framtid som lön för mödan.
Men den socialistiska trepartisamverkan som sker är effektiv. 59 års regeringsinnehav efter kriget med undantag av 9 års borgerligt styre - fyllt av regeringsskiften - talar sitt tydliga språk. Men det ger också ett klart tips till de borgerliga partierna hur de ska agera. Enkelt och rakt; kopiera de tre partiernas samverkansmodell och framför gemensamma förslag i det fortsatta partiprogramarbetet. Börja med att redan nu lägga fram ett gemensamt budgetförslag inför 2005. Fortsätt sedan i riksdagsarbetet i höst att samordna motioner i de viktigaste frågorna. Partiernas riksdagsgrupper kan mycket väl samordna riksdagsarbetet och ta initiativ utan att vänta på sina respektiva partiers agerande.

Vårt nuvarande partisystem skulle må väl av att riksdagsgrupperna visade framfötterna och tog över initiativet till nytänkande. De gamla partierna kommer inte att kunna förmå sig till en sådan samordning som det här en fråga om och därmed skulle nu liksom förr slagkraftiga regeringsalternativ inte kunna framföras. Dagens chans för den borgerliga enhetstanken kommer knappast att överleva fram till nästa val om inte man omedelbart kan fullfölja Maud mötet med konkreta och eniga förslag i de viktigaste politiska frågorna. Budgeten är lämpligt startobjekt. Riksdagsgrupperna kan visa vägen.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 28 sep 2004 23:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: