sourze.se
Artikelbild

Våld KAN aldrig lösa Israel-Palestinakonflikten

Israel-Palestina debatten blir så lätt förenklad till uttalanden som "Israel borde omedelbart sluta med att utföra våld mot palestinerna" och "Palestinierna borde sluta med självmordsbombarna".

Israel-Palestina debatten blir så lätt förenklad till uttalanden som "Israel borde omedelbart sluta med att utföra våld mot palestinerna" och "Palestinierna borde sluta med självmordsbombarna".

Sett från en opartiskt synvinkel och begrundade var för sig är ju dessa utlåtanden om man stannar upp ett ögonblick och tänker på innebörden av vad som sägs nästan löjligt självklara. Alla håller väl med om att "våld" och "självmordsbombare" är företeelser som bör motverkas. Hur kan man argumentera mot viljan att stoppa våld, i alla dess former?!

Ändå finns det inga uttalanden som väcker så stort motstånd. Israelälskarna invänder genast att det våld Israel utövar är betingat av Palestiniernas självmordsattacker, men är det verkligen så...? Innan självmordattackerna var lika vanliga som nu, utövades det inget våld mot Palestinierna då? Och om det Israeliska våldet är ett slags självförsvar kommer själmordsattackerna att upphöra om Israel i tillräckligt många incidenter utövar tillräckligt med våld så att.... ja vad... Palestinierna lär sig en läxa?

Och är det verkligen någon som tror att en självmordsattack är någonting utöver ett uttryck för hat? Som politiskt medel inser nog det flesta att det är lite värt. Vad kan dessa attacker föra med sig annat än en ännu större motvilja hos Israeler att se Palestinier som mänskliga individer lika de själva.

Ironin ligger just i det faktum att de som förespråkar användandet av våld mot fienden i tron att "bara genom att läxa upp de kommer de att inse att vi har rätt" är samma människor som när de själva blir utsatta för våld bara förstärks i tron på deras egen rättfardighet. Vad i all världen är det som gör de så övertygade om att deras fiender är så annurlunda de själva? I skrivandets stund inser jag att jag nog givit mig själv svaret. Deras hat mot fienden och nu menar jag individer på båda sidor av konflikten är så stort att de är oförmögna att i henne/honom se någon som helst likhet med sig själva. Fienden är i deras ögon nästan omänsklig, och att dra paralleller mellan de två är därför otänkbart. Därför, för att de ser fundamentala olikheter i sig själva och fienden, kan de uppriktigt tro att "de" kommer att inse att vi har rätt om vi bara utövar tillräckligt mycket våld mot de medan de själva när utsatta för våldshandlingar, bara förstärks i sin försäkran om sin ofelbarhet. Det är därför jag tror att den enda verkliga lösningen av denna konflikt är dialog mellan judar och palestinier på alla nivåer. Bara när tillräckligt många människor på båda sidor kommer till insikt om att alla inblandade är människor som de själva, bara då kan en verklig fredsförhandling börja.


Om författaren

Författare:
Eva Lupin

Om artikeln

Publicerad: 16 aug 2004 11:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: