sourze.se

Ekochefens brösttoner genanta

Sonnings svar kommer efter fyra månader, och innehåller felaktigheter som gör brösttonerna genanta.

Här är några enkla fakta:

En klinisk farmakolog på en WHO-enhet - däremot inte WHO som organisation - hade i det aktuella fallet gått ut med påståendet om antidepressivas beroendepotential. Det är han fri att göra, och Ekot bör antagligen rapportera om det. Samstämmig beroendeexpertis, inkl. t.ex. Svenska Psykiatriska Föreningens beroendesektion gör dock en helt annan bedömning, och är redo att förklara de mycket basala felslut som lett Edwards till hans slutsats. Detta fick inget utrymme i Eko-upplagan kl. 8.00 den aktuella dagen. Att det borde ha gjort är förstås inte för att jag eller nån annan expert skall slippa känna sig förnärmad. Skälet är förstås att tillgodose kravet på saklighet och allsidighet i rapporteringen.

Citatet av reporterns respons, efter jag redogjort för vad som är den allmänna uppfattningen bland beroendeexperter, är ordagrant: "Det här är precis vad de säger från Pfizer. Du har mycket med dem att göra, va?" Mot bakgrund av att jag tydligt presenterat mig som forskningschef på Psykiatriska Kliniken Huddinge Sjukhus torde det trots bortförklaringarna inte råda någon tvekan om vad responsen står för. Intrycket blir inte bättre av att reportern lovade att återkomma för att få det ytterligare material jag erbjöd, men aldrig gjorde det.

Det kanske är för jobbigt för Sonning att ställas inför konsekvenserna av sin och medarbetarnas journalistik, men det är inget bra skäl att sticka huvudet i sanden inför den kliniska realiteten. Det är ett obestridligt faktum att varje gång media rapporterar på detta ensidiga sätt om antidepressiva läkemedel sätter patienter som behöver medicinerna ut dem. Att detta i sin tur är förenat med risk för försämring, och i värsta fall självmord är välkänt för varje kliniker. Hur exakt vill Sonning att vi skall förhålla oss till detta förhållande?

Sonnings respons tydliggör tyvärr precis det klimat jag beskrev i artikeln. När det gäller psykofarmaka är det den som skriker högst och har de mest spekulativa uppfattningarna som får genomslag. Inte den vetenskapligt underbyggda expertis som normalt anses självklar att förlita sig på i medicinska sammanhang.


Om författaren

Författare:
Markus Heilig

Om artikeln

Publicerad: 16 jan 2004 10:21

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: