sourze.se
Artikelbild

Althin - Stålmannen, Spindelmannen och Batman i en

Han kallas i media för "stjärnadvokat" och ska företräda den s.k. 25-åringen som åtalats för mordet på Anna Lindh.

Jag har sett honom "in action" för några år sedan i en rättssal i Malmö. En 21-åring som tidigare av Tingsrätten hade dömts oskyldigt för att ha mördat en uteliggare hade överklagat sin dom till Hovrätten och tillkallat
stockholmsadvokaten som ny försvarare. Inom några få timmar pulvriserades åklagarens åtal och ynglingen blev med all rätt friad. Han är också den som fick den oskyldigt morddömde hemvårdaren Joy Rahman friad genom resning i Högsta Domstolen. Några år tidigare följde han med mig till Riksåklagarens kansli där han satt alldeles knäpptyst medan jag höll ett föredrag om varför mitt eget fall skulle upptas till resning. När han märkte att det jag sade inte riktigt tycktes tas emot ingrep han, genom att titta den kvinnliga dåvarande kanslichefen Guntra Ekerling rakt i ögonen med en iskall blick, och sade med en tystlåten röst som fick hela konferensrummet att skaka, "domen är felaktig". Advokaten och numera riksdagsmannen Peter Althin kd är inte bara en bra advokat utan han är juristbranschens "Stålman, Spindelman och Batman - allt i ett" och jag vågar påstå att åklagaren i Anna Lindhs mordrättegång kommer att få ett helvete ty det finns i hela Sverige få åklagare som kan matcha advokaten Peter Althins skicklighet i en rättssal!

Mordet på Anna Lindh är det bisarraste brott i Sverige sedan Palmemordet. Vi är alla fortfarande fruktansvärt upprörda över att ha förlorat denna fantastiska kvinna och ett så duktigt statsråd som var på väg att leda oss in i hjärtat av den 21:a århundradet. Men är det inte så att vi borde ha lärt oss någonting om den svenska polisen,
åklagarna och rättsväsendet som följde av alla fiaskon som tycktes äga rum på löpande band i Palmemordfallet? Rättsväsendet vill ha oss tro att saker och ting blivit mycket bättre i dag, men varenda granskande journalist i landet vet att jag har rätt om jag påstår att det inte alls är så. Tvärtom är det vår svenska massmedia som med jämna
mellanrum ser till att rättsväsendet skärper sig genom att avslöja felen. Tumbamålet är ett färskt exempel på detta.

Jag för en vet inte om 25 åringen mördade Anna Lindh, men med tio års erfarenhet av hur juridiska saker och ting fungerar eller inte fungerar i Sverige i bagaget är jag ganska luttrad vad det gäller rättsväsendets förmåga att sköta sådana här stora mål på ett felfritt sätt. Redan från första dagen har det talats om läckor från polisen och
poliser som gjort sig skyldiga till olovligt intrång i rikspolisens datasystem m.m. Vad ska vi egentligen tro? En sak är klart - om vi ska tro på det som kvällstidningarna matat oss med sedan hösten kan vi inte annat än att dra slutsatsen att 25 åringen är urskyldig till mordet på Anna Lindh. Allting tyder ju på att han är mördaren men, jag darrar åt tanken i fall vi alla har fel, tänk om... jag säger bara "om"... han INTE är den som mördade Anna Lindh? Det är just därför det är oerhört viktigt att han får den absolut bästa försvararen Sverige har att erbjuda och det får han i Peter Althin.

Enligt Rättegångsbalkens föreskrifter har brottsmisstänkta personer rätt till ett utomordentligt försvar och det försvaret ska skötas av en av advokaterna som är anslutna till Sveriges Advokatsamfund. Vad allmänheten inte riktigt tycks veta är att det bland advokaterna som är anslutna till samfundet inte finns, åtminstone vad det gäller brottmål, särskilt många riktigt bra advokater att välja på i fall man hamnar allvarligt i kläm med rättsväsendet. Väljer man fel advokat riskerar man att dömas fel - så fungerar det. Sedan har vi i Sverige alldeles för många sömniga "nissar och tanter" som sitter som nämndemän. Dessa borde, en i taget, sparkas i häckarna ut ur rättssalarna och ersättas med vettiga medborgare som bryr sig om vårt svenska rättsväsendets trovärdighet. Hårda ord? Vad sägs om följande två dokumenterat exempel: I ett TV-program för några ar sedan säger en 71 årig nämndeman så här om en rättegång som han just dömt i: "Jag mådde så fruktansvärt dåligt varje dag efter förhandlingarna på grund av det äckliga sakerna jag hörde i rättssalen att jag ibland hade svårt för att äta middag eller sova" - eller den 68-åriga kvinnliga nämndemannen som sade till Aktuellts reporter Tomas Lundström "Jag förstod redan från första dagen att den tilltalade var skyldig". På frågan om hur hon kunde veta det innan hon hörde målet svarade hon så här: "Jo! Därför att den åklagaren är en av de duktigaste vi har och jag trodde på honom!" Ni får döma själva - ska människor som resonerar så sitta i en domstol överhuvudtaget och hur vet vi att det inte blir sådana som sitter i 25 åringens rättegång?

Just därför behövs flera bättre åklagare, nämndemän och
brottmålsadvokater i Sverige inte bara för att den enskildes rättssäkerhet ska kunna bevaras utan också så att brottsoffrens intressen kan tillvaratas. Om och jag säger en gång till OM 25-åringen mot alla odds är oskyldig till mordet på Anna Lindh kommer någon eventuell friande dom inte att bero på "den överreklamerade svenska rättvisan" utan istället på Sveriges i särklass bästa
brottmålsadvokat Peter Althin. De som känner honom vet att han har en egenskap som många av Sveriges poliser och åklagare saknar - Han BRINNER för rättvisan! Lyssna gärna på honom "in action" när rättegången för första gången i svensk rätts- och mediehistoria sänds i TV.

Sedan denna krönika publicerades har det kommit till min och allas kännedom att 25-åringen erkänt sig skyldig till mordet på Anna Lindh. Enligt svensk lag måste, trots erkännandet, skulden ändå prövas och fastställas av en
domstol. Till exempel måste domstolen pröva om erkännandet är trovärdigt, om det exempelvis stöds av annan bevisning och att skulden är bevisad utom rimligt tvivel. Det är inte alltid så att ett erkännande räcker för en fällande dom,
men givetvis betraktas det som en viktig bevisning. Peter Althins uppgift som försvarare nu är att lindra situationen för den tilltalade genom att försöka omvandla åtalet från "mord" till "dråp" eller liknande. Alternativt
kan han komma att lyckas förmildra saken genom att åberopa 25 åringens saknande av motiv, uppsåt m.m, d.v.s. att det var ett plötsligt, oplanerat brott på grund av psyksjukdom, och därmed yrka annan påföljd än fängelse, exempelvis
pyskiatrisk vård.


Om författaren

Författare:
William Butt

Om artikeln

Publicerad: 07 jan 2004 12:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: