sourze.se

Inför jaktsäsong på hororna

Nytt år. Nya lagar. Och ännu sämre för de prostituerade. Varför inte bara införa jaktsäsong på dem?

Varför infördes egentligen sexköpslagen? Ja inte var det för att göra det bättre för de prostituerade därför att effekten var raka motsatsen, precis som om lagstiftningen inte var hård nog mot dem tidigare. Exempel:

- En hyresvärd måste säga upp en hyresgästs kontrakt om det kommer till kännedom att den senare är prostituerad. Detta tvingar prostituerade att arbeta i osäkra miljöer. Det öppnar också för oseriösa hyresvärdar att utnyttja de prostituerade genom att hota att slänga ut dem ur bostaden om de inte betalar ockerhyror och/eller ger dem gratis sex.

- I en vårdnadstvist är sannolikheten mycket stor att en prostituerad förlorar vårdnaden, oavsett hur god förälder denne än är. Även utan en sådan tvist hänger vårdnaden väldigt löst om uppgifter framkommer till sociala myndigheter att en förälder är prostituerad.

- Är en prostituerad sambo/gift riskerar partnern att bli fälld för koppleri.

- Även om de inte är lagmässigt belagda med munkavle är de prostituerade är så gott som helt uteslutna ur prostitutionsdebatten annat än om de ställer upp på att stärka bilden av Den Olyckliga Horan. De får inte vara med och uttala sig om viktiga saker som påverkar deras liv.

I och med sexköpslagen blev situationen etter värre:

- Antalet kunder minskade. Kvar blev kunder som ändå struntar i lagen och därmed är farliga. Dessa pressade ned priserna vilket tvingade de prostituerade att sälja dyrare tjänster som exempelvis oskyddad sex och/eller att sälja oftare.

- Utomhusförsäljningen blev svårare. Detta gjorde att de prostituerade blev än mer beroende av hallickar. Dessutom slogs de prostituerades egna samarbetsnät sönder när de blev tvingade inomhus och därför inte längre kunde varna varandra för farliga kunder.

- Förhandlingen försvårades väsentligt. Köparna blev stressade och nervösa på grund av risken att åka fast och vill därför avsluta förhandlingen snabbt. Detta i sin tur försvårade för säljaren att under förhandlingen avgöra om personen är ok och kan accepteras som kund eller om denne är farlig och därmed borde avvisas.

Och nu när sexköps- och sexbrottslagarna skärps blir det ännu värre. I och med den nya sexbrottslagen införs sexköpslagen i Brottsbalken. Detta får till följd att sexköp omfattas av Brottsbalkens 36 kap, 1§:

"Utbyte av brott enligt denna balk skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett brott, om mottagandet utgör brott enligt denna balk; i stället för det mottagna får dess värde förklaras förverkat."

I klartext: staten ges i och med detta rätt att beslagta prostituerades pengar.

Dessutom har vi det absurda faktum att prostituerade är skattepliktiga. Men redan tidigare var det omöjligt för dem att deklarera eftersom prostitution inte hade någon egen skattekod. Låter de bli att deklarera utstängs de från sjukpenning och pension. Och försöker de deklarera riskerar de antingen sköntaxering eller - i och med nya sexbrottslagen - att de blir av med alla sina pengar.

Svensk prostitutionspolitik bryr sig mer om att "markera" och skicka "signaler" än om de prostituerades liv och hälsa. Den gängse attityden verkar snarare vara att försöka tvinga bort de prostituerade från verksamheten genom att göra det så olidligt för dem som möjligt.

Så varför inte bara göra slag i saken och införa öppen jaktsäsong på hororna? Vad skulle väl vara mer effektivt i syftet att göra det svårt för dem än att börja jaga dem med gevär? Enda skillnaden mot dagens prostitutionspolitik är att det skulle vara ett ärligare, effektivare och snabbare sätt att ha ihjäl dem.

---

Källa: Petra Östergrens hemsida. Länk: petraostergren.com


Om författaren

Författare:
Michael Karnerfors

Om artikeln

Publicerad: 06 jan 2004 10:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: