sourze.se
Artikelbild

Det görs en hel del mot hemlösheten

I Sourze den 5 december tycker Rolf Nilsson, Föreningen Stockholms hemlösa att vi i den styrande majoriteten gör för lite för att lösa hemlösheten i Stockholm.

Jag kan instämma i att mer måste göras, men till Rolf och andra vill jag säga: Hemlösheten är inget vi avskaffar över en natt, men det görs faktiskt en hel del för hemlösa i Stockholm. Jag har bl.a. lagt förslag om att varje markanvisning ska innehålla ett visst antal försöks- och träningslägenheter och att man i varje ny detaljplan planerar in nödvändiga lågtröskelboenden och andra boendeformer redan från början.. Förslag av det här slaget måste gå på remiss till alla som är berörda, byggbolag, nämnder osv. Ibland kan man tycka att saker tar för lång tid men för demokratins skull är det viktigt att de som kan påverkas av ett förslag får säga sitt.

Samarbetet med landstinget är på väg att förbättras. Stockholms stad har bl.a. kommit överens med landstinget om ett samarbete runt Hållpunkt Maria. Förändringarna kommer att göras tidigt under 2004. Under året har vi diskuterat flera olika samarbetsprojekt som vi hoppas kunna komma igång med inom de närmaste månaderna.

Sedan valet har hittills tre nya boenden för hemlösa öppnats med plats för 45 boenden. Under 2003 har vi startat ett samarbete med Rainbow som innebär att hemlösa får vård, sysselsättning och boende. Vi tillför nya boenden inom Stiftelsen Hotellhem. En projektgrupp som ska ta fram en ny typ av lågtröskelboenden har just startat med direktiven att ta fram ett eller flera områden med småhus för hemlösa med socialt boendestöd samt att komma med förslag på boenden med boendestöd i kollektiv form eller i en hel trappuppgång.

Jag önskar att jag kunde göra mera men det tar tid att hitta bra lösningar. Under året har vi haft flera olika projekt på gång, vi har tittat på flera olika byggnader som skulle kunna byggas om till boenden för hemlösa. Varje gång har det visat sig vara omöjligt. Ibland går det inte att bygga om på ett bra sätt, ibland blir ombyggnaden så dyr att ingen skulle ha råd att bo där. Men jag ger inte upp, jag fortsätter att undersöka varje ledig byggnad för att se om det går att bygga om den för de hemlösa.

Även antalet försöks- och träningslägenheter har ökat i år eftersom det är en tydlig politisk prioritering att antalet försöks- och träningslägenheter ska öka. Politik handlar inte alltid om de stora spektakulära sakerna som får stort utrymme i pressen. Det handlar också om de många små men ändå viktiga förändringarna.

Margareta Olofsson,
socialborgarråd v, Stockholms stad


Om författaren

Författare:
Margareta Olofsson

Om artikeln

Publicerad: 08 dec 2003 14:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: