sourze.se

Nu blir det könspolitik

Könspolitik - vilket härligt ord, kan man annat än gilla det? Detta kommer främst att handla om styrelserum och könskvotering.

Jag är inte feminist. Jag anser inte att män kan vara det. Jag är medveten om att det finns ryggradslösa män som för billiga politiska poäng och för att uppnå en kräk-jämn politisk korrekthet påstår sig vara feminister. Jag anser att feminism är att jämställa med särartspolitik, diskriminering och splittring snarare än jämlikhet, rättvisa och jämställdhet. Men jag kan förstå de kvinnor som är feminister. Både i ett historisk perspektiv och i nuvarande samhälle. Jag menar att samhället, Sverige och resten av västvärlden, gravt sviker kvinnors rätt till att bli lika behandlade, ha lika inflytande och jämställda möjligheter. Sexism är att jämställa med rasism eller andra former av förtryck. Detta är givetvis helt oacceptabelt och om det drabbade manliga politiker eller andra manliga makthavare skulle det inte bara vara strängt förbjudet utan dessutom välbevakat och reglerat.

Vadan detta nu? Jo. Jag är trött på det så kallade näringslivets attityd till sina ägare. Vi alla äger majoriteten av börsbolagen via våra pensionsfonder och vårt småsparande och våra banker och försäkringsbolag ja våra banker och våra försäkringsbolag - jag kan förklara vid annat tillfälle. När flera av de börsnoterade - läs folkägda - bolagen primärt premierar privat girighet hos en liten klick gubbar från samma skolor och socialgrupp är det dags att förändra reglerna.

Jag tror inte på att bolagen kommer att visa respekt för sina ägare. Har de inte gjort så tidigare så finns det inget skäl att göra det nu heller. Inte heller kommer de ge represenation åt 50 av sina ägare - dvs. alla kvinnor.

Nu till det fina i kråksången. Jag vill slå dessa två flugor i en och samma snygga smäll - En omedelbar lagstiftning om minst 50 kvinnor i alla börsstyrelser, eller mycket dryga böter.
Detta skulle ge två utsökta effekter:
A Gubbväldet hävs. Det finns inte tillräckligt mycket kvinnor invigda i "deras" värld att de kommer kunna få stöd för fortsatt rovdrift.
B Jämlikhetsmålet, som de ljugit om tidigare, genomförs med kraft. Förutom de rent demokratiska effekterna får detta sannolikt en massivare effekt på jämlikheten än de senaste tio årens feministiska arbete.

Varför vill jag - som man och icke-feminist - detta?

1 Det första skälet är att åtgärda de djupt odemokratiska maktförbunden som kontrollerar ekonomin i detta land. Jag är helt för marknadsekonomi, frihandel, med mera. Men dessa gubbvälden respekterar inte de regler som krävs för att marknadsekonomi etc. ska fungera. Istället skapar de egna icke uttalade reglementen, där de skor sig individuellt på bekostnad av både företagen som de är satta att representera och samhället i stort.

Det finns nu en ny klass eller gruppering. Styrelse-klassen. Den består nästan uteslutande av män i övre medelåldern med mycket ringa omdöme men stor personlig girighet. Personer som tveklöst sviker förtroenden och åtaganden för att istället gynna sig själva och sina likar. De har lyckas korrumpera systemet så att de nu mer sitter i alla styrelser och dessutom utan att genera sig på flera stolar. Detta betyder att ett av huvudfundamenten för marknadsekonomi - konkurrens - sätts ur spel. Vilket inte alls är acceptabelt.

2 Det andra skälet är att man av samhällstoppar bör kräva mer - inte mindre - när det gäller demokrati och jämställdhet. Så länge som dessa bolag - de börsnoterade och publikt ägda - är ojämlika och könsdiskriminerande kommer samhället vara tolerant mot fortsatt sexism. Efter som de inte uppföljt sina tidigare löften om att självmant åtgärda detta så måste vi använda lagstiftning och tvång för att korrigera detta.

Varför kan detta förslag endast gälla börsnoterade och andra publikt ägda bolag?
För andra företag gäller samma regler som för vem som. De får ha vilka åsikter de vill, bara de handlar inom lagens råmärken. De mindre bolagen kommer dessutom att mycket snart behöva förändra sina styrelser - de dominerande bolagen sätter normen alla andra följer efter. Tänk bara hur svårt det blir att diskriminera kvinnor om din viktigaste kund är ett bolag som styrs av kvinnor. Likaså tror jag att det behövs en starkare jämlikhet när det gäller ekonomin.

Varför 50 av börsstyrelserna?
Behöver det förklaras. Allt annat är undfallenhet för de diskriminerande - för gubbväldet. Målet är att bryta korruptionen och införa jämlikhet. Inte ge mer dispenser. 25 och andra förslag är för verkningslösa. Kravet måste sättas till minst 50, för att garantera förändring. Trist blir det egentligen bara för alla de män som tycker sig stå på tur för att få komma in i styrelserummen.

Nå var inte detta en bra tanke så säg?


Till sist en varning - hur tror du det går för ett samhälle där unga män från vissa "andra kulturer" förväntas att ha så svårt att skilja på frivilligt sex och våldtäkt att de inte går att straffa när de begår ett grovt sexbrott. Den rasismen får rättsväsende, politiker och media ta på sig. Själv skäms jag över ett av svenskt rättväsendes värsta lågvattenmärken under 2003 och skräms lika mycket över att detta öppnar dörren för mörkare krafter.

Tror du förresten att det skulle vara sannolikt att ett gäng yrkeskriminella invandrargrabbar skulle kunna komma undan med en gruppvåldtäkt om offret var styrelseordförande i ett av de större börsbolagen?

Denna dom är allstå förutom den uppenbara sexismen och påtagliga rasismen dessutom tveklöst en fråga om klasstillhörighet. Förövarna fick gå ostraffade på grund av fördomar kring kön och kultur. Offret lämnades rättslös på grund av kön och brist på status. Det kan inte vara ens "juridiskt" hållbart. Domen bryter så uppenbart mot de grundlagsstadgade rättigheterna man har som medborgare i detta land. Fågan är om inte ledamöterna i domstolen starkt borde frågasättas. De kan svårligen anses vara lämpliga att fortsätta sitt värv. Rasistiska, sexistiska och klassförtryckare är mycket olämpliga som domare.


Om författaren

Författare:
Erik Malmberg

Om artikeln

Publicerad: 12 nov 2003 17:38

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: