sourze.se

Skandiaskandalen ett intet mot ATP

Har man glömt att 100-tals miljarder ! togs ur AP fonderna och fördes över till statsbudgeten innan pensionärerna fick utlovad kompensation?

Det var helt orimligt det som hände att ta dessa miljarder ur fonder som ATP pensionärerna byggt upp med avgifter via företagen. Alltsedan ATP startades 1960 hade regering och riksdag upprepade gånger fastslagit att pensionerna var och skulle fortsätta att vara värdebeständiga. Så skedde också under de första trettio åren. Men så kom nedskärningsdecenniet, 90-talet, och nu vet alla pensionärer vad som då hände. Intjänade pensionsrättigheter - många pensionärer hade helt fullföljt ATP reglerna och arbetat 30 år och betalt sin avgifter -ströks och dagens pensioner ligger tio procent under den rätta nivån.

Dagens Skandiaskandal är ett intet mot politikernas brutna pensionslöfte. Här kan Skandia och andra försäkringsbolag visserligen anklagas för dålig och oproffsig placering av pensionsspararnas avgifter men utfästa pensionsgarantier hålls. En jämförelse med ATP:s givna garantier vore intressant och nog borde det väl finnas expertis som skulle kunna göra en sådan jämförelse. Varför inte här på Sourze?


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 31 okt 2003 12:22

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: