sourze.se

Nästan alla har tjänat på skatteväxlingen

Även om nästan alla svenskar tjänat på den gröna skatteväxlingen så är några grupper större vinnare än andra.

Detta visar finansdepartementets utvärdering i finansplanen för 2004 över de tre första åren 2001-2003 av skatteväxling och vars övergripande syfte är att minska påverkan på miljön och det allt mer försämrade klimatet i världen.

Låginkomsttagare har vunnit mer än höginkomsttagare. De enda som inte vunnit på skatteväxlingen är nolltaxerare, som ju inte kan utnyttja ett höjt grundavdrag, och de med de allra högsta inkomsterna, som ofta använder stora mängder energi.

Storstadsbor har vunnit mer än landsbygdsbor. En regional analys visar att det bara är i Götalands och Svealands landsbygdsregioner som man har förlorat, och där stannar förlusten i genomsnitt vid en krona i månaden.

De hushållstyper som framstår som de största vinnarna är sammanboende pensionärer. Barnfamiljer är de som tjänat minst på skatteväxlingen, men även de har i genomsnitt tjänat ett par kronor i månaden. Lägenhetsboende framstår också som klara vinnare. Den enda grupp som framstår som förlorare är villaägare som värmer sina hus med antingen olja eller direktverkande el. I genomsnitt stannar dock förlusten även för dessa grupper på knappt 20 kronor i månaden.

Att skatteväxlingen, som egentligen ska ha lika många förlorare som vinnare i och med att det hela i slutändan ska gå jämnt ut, har så många vinnare och så få förlorare beror på två saker:

·För det första har skattesänkningarna så gott som enbart tillfallit hushållen medan skattehöjningarna belastat såväl hushållen som servicenäringarna.
·För det andra har folk börjat reagera på de prissignaler skatteväxlingen skickar ut. Genom att se över hur mycket, och vilken sorts, energi man använder, kan man vinna än mer på skatteväxlingen. Ju fler som reagerar på de förändrade prissignalerna, desto fler vinnare får skatteväxlingen, och desto större vinnare blir miljön.

För huvudsyftet med den gröna skatteväxling är att minska samhällsskadlig verksamhet i form av miljöpåverkan och förbrukning av ändliga råvaror. På så sätt kan de svenska miljömålen lättare uppnås, framför allt målet om att minska vår klimatpåverkan. Skatteväxlingen ska också föra med sig en effektivare energianvändning och därigenom medverka till att underlätta en avveckling av kärnkraften. Att man växlar just genom att sänka skatten på arbete beror på att det gynnar sysselsättningen. Sänkta arbetsgivaravgifter underlättar för företagen att anställa. Höjda grundavdrag för inkomsttagarna gör att de får mer av lönen kvar i plånboken.

Även om svensken i genomsnitt är en vinnare på den gröna skatteväxlingen kan den som sagt bli ännu mer lönsam om du ser över din el- och värmeförbrukning. Att sänka uppvärmningsbehovet, genom förbättrad isolering, eller varmvattenåtgången, genom snålspolande munstycken, betalar sig ännu snabbare än tidigare. Det är också många gånger fördelaktigt att byta uppvärmningssystem, speciellt om man har en gammal anläggning eller om man eldar med olja. Det är inte bara skatteväxlingen, utan även andra omvärldsfaktorer, som gör det lönsamt att se över sin energianvändning. De svenska elpriserna håller på att Europaanpassas, vilket innebär att de kommer att bli allt högre. Det faktum att oljeefterfrågan globalt håller på att överstiga det möjliga utbudet kommer också på sikt att leda till högre oljepriser.

Staten stödjer också på olika sätt en effektivare energianvändning och en omställning till ett mer hållbart energisystem. Kommunerna stöds till exempel genom klimatinvesteringsprogrammet, så att de kan bygga ut miljövänlig fjärrvärme. Kommunerna kan dessutom få stöd för installation av solfångare. Det finns också möjlighet för privatpersoner att söka sådant bidrag. År 2004 införs en treårig skattereduktion för byte av fönster till isolerglas i gamla hus och till installation av pelletsbrännare i nya hus. Från år 2004 blir också biodrivmedel i bilar, till exempel etanol, permanent skattebefriade. Det nedsatt förmånsvärde på miljöanpassade bilar förlängs också till 2008.

Miljöpartiet hade gärna sett att den gröna skatteväxlingens skattehöjningarna hade fördelat sig mera jämnt på olika energislag med en mindre höjning på eldningsolja och el och i stället större höjningar på dieselolja och bensin. Dessutom måste enligt miljöpartiet även industrin innefattas i skatteväxlingen. Det är i industrin den största potentialen för energibesparingar finns. Miljöpartiet driver i budgetförhandlingarna enträget på för att fler energislag och fler användare ska omfattas i den fortsatta skatteväxlingen. Ju fler och ju mer som omfattas, desto mindre blir skattehöjningen varje år på varje enskilt energislag och varje användare, men desto större miljöeffekt får den gröna skatteväxlingen sammantaget.


Om författaren

Författare:
Gustav Fridolin JR

Om artikeln

Publicerad: 25 sep 2003 15:33

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: