sourze.se

Intjänad ATP-pension förskingrades

Pension är inarbetad lön enligt lag och borde inte kunna reduceras på det sätt som skett i Sverige.

Under pensionsdebatten på 50-talet framfördes tre olika förslag på pensionssystem. Debattens vågor gick verkligen höga; man framförde förslag på både frivilliga och obligatoriska pensioner. Gemensamt för de olika åsiktsriktningarna var dock att den pension som infördes skulle innefatta full värdesäkring. Ingen tvekan fanns att den så småningom införda ATP-pensionen skulle omräknas årligen med ett så kallat basbelopp numera prisbasbelopp på ett sådant sätt att pensionerna skulle behålla sitt värde. Pensionerna skulle förändras i samma takt som den allmänna prisnivåns förändringar. Sen bestämdes att intjäningstiden för full pension skulle vara trettio år och pensionens storlek skulle beräknas på de femton bästa intjäningsåren under den tiden.

Reglerna var klara och entydiga. Och allt fungerade också under tiden fram till 1990. Efter en del justeringar under tiden 1960-1990 hade nu pensionen sitt fulla värde enligt avtalet om värdesäkring. Men nu började de omtalade manipulationerna med basbeloppet ungefär samtidigt som den första kullen ATP-pensionärer arbetat i trettio år och därmed fullföljt sin del av avtalet med staten om ATP-pensionen. Det vill säga via sina arbetsgivare betalt den avgift som skulle tillförsäkra dem pension i förhållande till den lön de haft. Under olika omgångar under hela 90-talet urholkades pensionerna och beräkningar som görs i dag visar att dagens pensionsnivå ligger minst tio procent under den nivå den rätteligen borde ligga om man följt de fastställda reglerna för full värdesäkring.

Från 2002 får pensionärerna del av den nya inkomstuppräkningen av pensionerna. Förhoppningsvis kommer det nya pensionssystemet att bättre kunna svara mot de pensionsavtal som nu gäller. Men kvar står det faktum att de pensionärer som fullföljt ATP-avtalet inte fått den kompensation som politikerna slogs om att utlova och garantera när 90-talsdebatten om nedskärningarna var som hetast. Vem minns väl inte statsministerns storstilade löfte att allt "krona för krona ska återbetalas".
Märkligt finns inte någon allmän redovisning om ATP-pensionens utfall från start till och med det nya pensionssystemets ikraftträdande. För en gångs skull kanske det vore skäl för regeringen att tillsätta en utredning om hur utfallet verkligen ser ut.

Oavsett hur det blir med pensionärernas många gånger framförda krav på full kompensation för eftersläpningen under 90-talet, och dessutom krav på en retroaktiv återbäring för alla år då reduceringar förekom, kan det vara av allmänt intresse att en gång för alla få riktiga uppgifter - en rejäl revision - om ATP-pensionen och dess uppgång och fall.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 17 jul 2003 10:38

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: