sourze.se

Längsta meningen i tryck?

Vilken är den längsta meningen på svenska som finns tryckt i någon form? Alltså utgiven på papper, inte bara existerande på Internet? Här är kandidat nr. 1:

Början av successionsordningen En av Sveriges fyra grundlagar:

"Vi CARL, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung &c. &c. &c., arvinge till Norge, hertig till Schleswig Holstein, Stormarn och Ditmarsen, greve till Oldenburg och Delmenhorst &c. &c., göre veterligt: att, sedan Riksens Ständer enhälligt antagit och fastställt den successionsordning, varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghet prins JOHAN BAPTIST JULII manliga bröstarvingar skola äga rätt till den svenska tronen, samt Sveriges rikes styrelse tillträda, och denna grundlag till Vårt nådiga gillande blivit överlämnad, have Vi, i kraft av den enligt 85 § i regeringsformen Oss tillkommande rättighet, velat denna av Riksens Ständer samtyckta successionsordning härmed antaga, gilla och bekräfta, alldeles såsom den ord för ord härefter följer: Successionsordning, varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghets, prins JOHAN BAPTIST JULII av Ponte-Corvo manliga bröstarvingar skola äga rätt till den kungl. svenska tronen, samt att Svea rikes styrelse tillträda; av Konung och Riksens Ständer gjord och fastställd på urtima riksdagen i Örebro den 26 september 1810."

Texten innehåller 165 ord som bildats av 982 tecken. Med blanksteg är texten 1146 tecken. Kontrollerat i Word 97 genom att titta på egenskaper på dokument. Vidare finns, om jag räknat rätt manuellt, 24 kommatecken, 8 förkortningspunkter, 2 kolon och 1 semikolon i denna oerhörda mening.

Av naturliga skäl har jag inte vågat mig på att ta ut satsdelarna.

Om någon/några skickar in förslag inom den närmsta veckan så kör vi juli ut med denna lilla tävling. Har inga fler förslag kommit in inom en vecka är tävlingen nerlagd.

För övrigt:
Någon kanske undrar över teckenkombinationen "&c." som förekommer 5 gånger i meningen. Det kan vara feltryck men jag tror inte det. Citatet är från riksdagens site, avsnittet för grundlagstexter. Vad kombinationen betyder vet jag dock inte.


Om författaren

Författare:
Magnus Löwendahl

Om artikeln

Publicerad: 27 jun 2003 10:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: