sourze.se

Den ryska faran

Den ryska faran ansågs länge som överhängande. Nu finns istället den amerikanska faran.

En del kretsar på högerkanten av det politiska spektrat önskade länge behålla den anda av kallt krig som kännetecknade perioden mellan det andra världskriget slut och murens fall 1989. Genom att påstå att Ryssland någon gång i framtiden skulle kunna hota Västeuropa på samma sätt som Sovjetunionen ansågs hota staterna väster om järnridån vill man behålla den anda av kallt krig som har kännetecknat efterkrigsperioden.

Om man vill bedöma Rysslands möjligheter att på nytt utgöra ett hot mot västvärlden skulle jag vilja påstå att de är mycket små. Jag gör denna bedömning utifrån hur Weimarrepublikens svaga arme mindre än tio år efter republikens fall erövrade nästan hela Europa och hotade att skaffa sig världsherravälde. Och varför skulle inte Ryssland kunna upprepa Wehrmachts bravad på 30- och 40-talen?

Tysklands övergång till diktatur och snabba uppgång till en stormakt blev möjlig på grund av att större delen av Europas stater var diktaturer i början av 30-talet. Alla stater i Östeuropa utom Tjeckoslovakien var diktaturer och till och med i Frankrike hade demokratin en svag ställning. Högerextremisterna i Frankrike hade fyra motståndare nämligen: judar, protestanter, frimurare och utlänningar.
Dessa ansågs lierade med varandra. Med största sannolikhet skulle någon form av halvfascistisk stat ha upprättats i Frankrike den 6 februari 1934, om bara extremisternas ledare Charles Maurras hade gett signalen till handling. Denne som ledde rörelsens tidning Action Francaise tillbringade i stället den kritiska dagen med att skriva en ledare. Mera om detta kan man läsa i Paul Johnsons bok Moderna tider.

Den i det ovanstående framförda åsikten att Ryssland inte under översebar framtid kommer att hota resten av världen grundar jag på den helt förändrade ställning som demokratin intar i början av 2000-talet i jämförelse med i början av 1930-talet. På 30-talet var demokratin svagt utvecklad i Västeuropa och obefintlig med ett undantag i Östeuropa. Numera är demokratin fast etablerad i hela Europa och skulle ett land till exempel Ryssland införa diktatur skulle landet ifråga bli fullständigt isolerat från omvärlden.

Hotet kommer nu istället från USA som visserligen är en demokrati men som kan gripas av övermod på grund av sin militära övermakt.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 15 apr 2003 09:53

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: