sourze.se

In spirit

... att ta emot energi och säga Ja...

In Spirit.

Att våga och kunna öppna upp, att ta emot energin och säga ja till livet.

Fortfarande finns det människor som ser ordet "Spirit" som någonting som bara har med kyrkan och frälsning att göra och om man har en negativ inställning till kyrkan som sådan är detta ett stort hinder för de människor som kanske mest av alla står i behov av att lära känna vad ordet verkligen innebär.

Att vara kristen kan i vissa kretsar ge en ingrodd klang av
något slags hymlande, en aversion mot prästerskap, domedagspredikan och utrycket "jag har blivit frälst" har hos många fått en närapå fånig karatär.

Själv tillhör jag nu inte vare sig kyrkan eller de ateister som rynkar på näsan åt detta ord, "frälsning".

Men att ta emot energin är det största en människa kan göra, det högsta hon kan nå och i detta finns det inte längre några gränser. Och i den gränslösheten ligger också denna energin,den underbara Kraft som vi har så många namn på över hela världen. Det finns bara en Kraft, en Gud och det är en Levande kärleksfull Energi. Och rätt riktad energi i högsta formen heter Kärlek.

Vad är bön om inte skapande, ett förverkligande av ens egen själ? För vad skulle Skaparen hellre önska sina skapelser om inte ett självförverkligande?

Vi har fått lära oss från barnsben att inte "tro att vi är någonting", att inte våga säga orden "jag är bra" och "jag älskar mig själv" vilket har gjort mycket skada för många av oss. Jantelagen verkar än och man kunde önska att vi vore fler som verkligen arbetade mot den och istället hjälpte varandra i våra förverkliganden av oss själva.
För det du ger ut får du tillbaka och det du sår det får du skörda. När jag stod mitt i sorgen hade jag svårt att se. Smärtan kan ju faktiskt förblinda, förvilla och vi kanske förlorar all slags tro på meningen med livet.

Men när orden blir levande och när vi skapar, det vill säga ägnar oss åt något som får oss att älska passionerat och uppgå i ett tillstånd där vi känner oss in Spirit, inspirerade, glödande, bejakande då är det en form av frälsning, en bön, en meditation och vi bejakar oss själva genom Gud, Energin, Kraften och tillåter oss själva att vara i ett lyckligt tillstånd. Man är frälst, man är öppen, man ger ut och tar emot. Man vågar vara sårbar. Man vågar släppa taget. Man har styrkan att kunna förlåta. Man har insikter som gör oss fria, kreativa och man är i balans med sig själv.

Det är att ta emot glädjen.

Man brukar säga "Ordets makt" och ord är ju verkligen redskap som vi har med oss på dessa våra resor genom livet, men vi får inte glömma Tankens kraft. Den är oerhört stark och våra tankar är skapande. Vi skapar oss själva i varje stund. Vi gör våra val och vi är fria att välja. Alltid.

Ibland är det svårt att se hur stort allting är när lidande och förtvivlan härjar över världen. Många människor knyter näven mot skyn och utmanar Gud. "Varför gör du ingenting?"
Om du finns så varför tillåter du att så mycken orättvisa, så fruktansvärt mycket lidande får finnas?"

Glömmer vi då inte att vi är fria i våra val? Att allting börjar i ditt eget hjärta? För det är vi som ska hjälpa och inte Gud.

Vi har fått budskap och vägledning, vi har fått insikter och var och en av oss har en enorm kraft att kunna förändra och göra världen bättre. Är det Guds fel att många av oss sticker huvudet i sanden?Är det Kraftens fel att vi väntar på "Någon annan?"

In Spirit.
Vad är väl ett underbarare tillstånd?

skapar,skapar,skapar
och alla änglarna dom
ler

Citat ur Samtal med Gud;

"Och jag vet att Tanken är det första steget att Skapa.
Sedan kommer Ordet.
Allt vi säger är en Tanke som uttrycks och Tanken skickar
ut skapande Energier i Universum.
Ord är andra steget i att Skapa.
Handlingar är ord,satta i rörelse. Ord är tankar som uttrycks.
Tankar är ideér som skapats.
Ideér är Energier som samlats och Energier är frisläppta
Krafter.Krafter är befintliga Element och Element är partiklar av den Gudomliga Kraften, delar av Alltet, materialet av Allt."

Det finns böcker som jag gärna rekommenderar och de
heter blan annat "Samtal med Gud" och författarens namn är
Neale Donald Walsch.

citat ur samma bok;
"Känsla är själens språk och önskan är början till allt
Skapande.
Det är en första tanke och en storslagen känsla i själen.

Så,ja,jag önskar.....

Detta är ett bidrag till sourze författarskola


Om författaren

Författare:
Lillith C. Castor

Om artikeln

Publicerad: 10 feb 2003 17:24

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: