sourze.se

Kärlek & Vänskap

Den sexuella frigörelsen, lärde oss om sex. Men kärlek då?

Kärleken berör oss alla! Den utgör vår gemensamma värdegrund. Som barn är vi beroende av den för vår överlevnad! Som vuxna måste vi lära oss hantera den på bästa möjliga sätt för att det skall gå oss väl i livet!
Är det då inte märkvärdigt att om man frågar folk i största allmänhet om vad kärlek är så får man knappast något koncist svar!

Detta är ju konstigt eftersom något så angeläget, helt naturligt borde vara ett framträdande ämne i vår grundläggande, allmänbildande skola. Uppenbarligen föreligger ett stort behov av UPPLYSNING!

Om ordens betydelse: "Vi måste komma till insikt om vad som avses med orden så att vi kan använda dessa för att framställa våra åsikter, undersökningar och problem. Och inte tvingas att lämna allt i ett tillstånd av förvirring, ge förklaringar i det oändliga eller använda tomt ordsvall."

Epikuros grekisk filolsof 341-270 fKr ur brevet till Herodotes

Ordet "kärlek" är till att börja med ett "allmänt begrepp", vilket betecknar något abstrakt! Tillkomsten av det "allmänna begreppet" brukar tillskrivas Platon grekisk filosof 428-348 fKr.

Värdet med det allmänna begreppet, ligger i dess förmåga att behärska verklighetens individuella mångfald!
För att precisera vad som avses krävs en definition!

Kärlek är ett sammansatt, förenat ord.
"Kär-" närmast från franskan cher vilket uttrycker respekt, något man sätter stort värde på, älskar. Jämför även engelskans "care" omvårdnad, bry sig om.

"-lek", vars ursprung är latinets "leg", betecknar något sammansatt, förenat, ihopfogat. Jämför legering, legion, lego även liga, ligament och troligen även "läkare" helare.

Kontentan blir att Kärlek Värdebyggnad!

Jämför uttrycket "förädla", raffinera, anrika, skapa ett
mervärde, det vill säga utveckling i största allmänhet.
Poängtera att av allmänt intresse, är endast själva idén, det teoretiska verktyget utvecklingsmodellen själva skapelseprocessen. Ett mönster som upprepas om och om igen i all oändlighet. Ett uttryck för det mänskliga strävandet efter bättre, goda villkor. Något i allra högsta grad funktionellt!

Lust, en känsla, är något som hör kärlek till! Kanske den mest framträdande egenskapen man associerar med kärlek, en uttalad vilja! Att vara "uppfylld" av lust som en inre motor av eld skärper våra sinnen, höjer fattningsförmågan, prestationsnivån, vårt mod ett känslomässigt stämningsläge. Den gör oss starka!
"Kärleken besegrar allt"!

Kärleken en rörelse, ett närmande vars mål är vänskap harmoni, ro. Vänskap, en karaktärs-egenskap på en förening ett förhållande som vi anser är gott, väl ordnat!

Vänskap oavsett den är stor eller liten, så har den en
inneboende skönhet som skänker betraktaren ett visst mått av välbefinnade. Anm. WHO:s definition på hälsa: "Mesta möjliga psykiska och fysiska välbefinnade!"

Kärleken styrs av något önskvärt och kräver frihet!
Disciplin däremot är ett uttryck för makt! En ordning uppbyggd på tvingande omständigheter. Den styrs av "nödvändighet"!

Om kärlekens mål är vänskap, så är dess början "advent" en tilldragelse ett "stimulu" med avgörande betydelse för den fortsatta händelse-utvecklingen. Jämför engelskans "adventure" äventyr.

Och att ägna sig åt kärlek är i sig ett äventyr, ett risktagande till skillnad från vänskap och disciplin som med sin beständighetskaraktär skänker trygghet, en plattform!

Kärlek/vänskap påverkar inte bara vårt hälso-tillstånd, utan formar även vår personlighet, vårt liv! Frågan är i vilken utsträckning, vi har förmåga att utveckla våra intressen.

Oftast är det dock inte fråga om storverk utan hanterbara, kanske enkla saker. Men, det ena läggs till det andra! den så kallade "adderande effekten"!

Förståelse är i sig ett klassiskt exempel på kärlek och vänskap. Genom att utforska problematiken ett äventyr når man förhoppningsvis ett tillstånd där man har skaffat sig en klar bild idé av problemet. Man ser "grunderna och deras inbördes samband". Man går från tro till övertygelse, från fantasi till kunskap, från rörelse till ro!

Anm. Kärlekens gyllene regel: Inte ett "antingen eller" utan ett "både och"!

Att lära känna sig själv, sin egen identitet, underlättas om man känner till vad man delar med alla andra människor, det allmänna!

Kärleken, en rationell förståndig syn på livet.
Ett medel för att berika livet, kunna växa, leva, blomstra som människa, genom att:

Lära värdesätta, uppskatta omtanke
Kunna väga det ena värdet mot det andra omdömesförmåga.
Skapa värde och mening självförtroende, framtidstro
"Den sunda njutningen förhöjer livsenergin och är därför något positivt gott" Epikuros

"All you need is love!"

"L’amour c’est la vie!"


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 28 jan 2003 09:50

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: