sourze.se

Därför älskar du torsklagar

Vem väljer dina åsikter?

"Danskarna är endast emot Barsebäck eftersom de vill sälja sin dyra och smutsiga kol- och oljekraft till Sverige."

Betrakta meningen ovan. Visst är den sann. Det är ju därför som danska regeringen gång på gång protesterat och protesterar mot Barsebäck och förseningar i stängningsprocessen.

Men är den så sann? Egentligen? Insändare som torgförde detta påstående började dyka upp då centern i en uppgörelse med socialdemokraterna tvingade fram en avveckling av de två skånska kärnkraftverken. I starten var det väl ingenting som hade någon större effekt. Men nu har detta påståenden år efter år efter år, gång på gång på gång, förekommit på insändarsidorna. Goebbels, Hitlers propagandaminister, slog fast att upprepar du en lögn tillräckligt ofta så blir det en sanning.

Det är alltså en kampanj som försiggår. Innan man går närmare in på det så ska vi syna vilka intressen som verkar här. Socialdemokraterna ville aldrig ta det avvecklingsbeslutet utan det var centern, med stöd från sossarnas andra stödparti vänstern, som tvingade dem till detta. Utöver sossarna och de borgerliga partier utom centern så har du hela näringslivet och industrins fackföreningar som var och är emot ett avvecklingsbeslut. Det är alltså starka och stora krafter som vi här talar om.

Men är det här inte knäppa konspirationsteorier? Är det det? Vi såg under regeringsförhandlingarna mellan miljöpartiet och socialdemokraterna hur det avslöjades att socialdemokraterna sattte igång en massiv insändarkampanj för att ge intrycket av att folket var på deras sida i förhandlingarna med miljöpartiet. Om vanliga människor tror att det faktiskt är vanliga herr och fru Svensson som står bakom alla dessa indignerade insändare till förmån för sossarna så får det den effekten att faktiskt skapa den opinion som den inledningsvis vill ge sken av finns. Insändare under falska svenssonnamn vill säga.

Det är samma och liknande krafter och metoder som verkar då det gäller Barsebäck. Beslutet skulle enligt makten aldrig tagits. Men för att få en chans att omstöpa det måste de först få ett starkt folkligt stöd i opinionsundersökningarna. Det syns emellertid inte så tydligt i fallet Barsebäck som det gjorde under förhandlingarna mellan mp och s. Man kan kalla det ena för ett lågintensivt mediekrig som förs under många år och det andra ett högintensivt blixtkrig där alla krafter mobiliseras och exploderar under några få mastigt förtätade veckor. Det är därför som det var lätt att avslöja.

Vi kan alltså konstatera att det finns krafter i rörelse i Sverige i kampen om vad du tycker som verkar i det fördolda. I det här fallet så valde man att utmåla danskarna som ogina småaktiga människor som endast agerade utifrån ett ekonomiskt egeneintresse. När sanningen är, att danskarna är, och alltid har varit, emot kärnkraft eftersom de var och är oroade över säkerheten. Här är det på sin plats att påminna om att Danmark under sjuttiotalets a-kraftsdebatt inte hade något Asea, det vill säga någon producent av kärnkraftverk.

Sverige - landet annorlunda.

Sverige går sin egen väg då det gäller alkohol, lätta droger, porr och prostitution i jämförelse med andra utvecklade och jämförbara demokratier i vår närhet, såsom Storbritannien, Tyskland, Danmark och Holland.

Varför? Är Sveriges nio miljoner människor mer informerade? Dess forskare, politiker och medier överlägsna andra?

Av de nämnda exemplen kan vi konstatera att våra medier i de fyra nyssnämnda områdena väljer att gå antingen maktens eller vissa intressegruppers ärende genom en blandning av val av vissa nyheter och förtigande av andra.

Därför går Sverige, med en befolkning på 9 miljoner, en helt annan väg än Storbritannien, Tyskland, Holland och Danmark, med en samlad befolkning på cirka 165 miljoner, när det gäller bland annat prostitution.

Granska kritiskt vad du bjuds. Vem kan stå bakom? Men ännu mer, fundera över vad som inte sägs i svenska medier och varför. Jämför gärna med andra jämförbara länder.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 21 jan 2003 10:09

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: