sourze.se

Vad vill de prostituerade själva?

När glädjeflickorna får säga sitt.

"Arbetare i alla länder - förenen eder!"

Mer än hundra år efter at de första arbetarna, andens arbetare - grafikerna, organiserade sig är det nu dags för, köttets arbetare, sexarbetarna.

Med Storbritannien som bas har The International Union of Sexworkers IUSW bildats. Den påpekar att deras medlemmar och yrkeskår fyller en viktig social och samhällelig funktion. Att de är att jämställa med kultur- och socialarbetare.

Bland organisationens viktigaste funktioner hör att få bort hallickar, öka säkerheten och motarbeta den stigmatisering som samhället pådyvlar deras yrkesval. De arbetar för att få bort myter, förakt, fördomar och förtrycket av sitt hantverk. De anser sig inte värda det förakt som omgivning och överhet påför dem utan att de är lika mycket värda som du och jag, att de har ett lika stort människovärde. Många skulle säga att de har ett större värde eftersom de utför en tjänst som är en större samhällsinsats än många andra.

Deras krav:
- Avkriminalisering av allt sexarbete som involverar vuxna som gett sitt samtycke därtill.
- Rätten att organisera sig och gå med i professionella föreningar.
- Rätten att arbeta under samma villkor som andra frilansare - ingen beskattning utan sådana rättigheter.
- Rätten till juridisk hjälp.
- Nolltolerans när det gäller tvång, våld, sexuellt utnyttjande, barnarbete, våldtäkt och rasism.
- Rätten att resa över nationsgränser och få arbetstillstånd.
- Rena och säkra arbetsplatser.
- Absolut rätt att säga nej.
- Tillgång till hälsovårdskliniker där de inte stigmatiseras.
- Tillgång till yrkesutbildning. Deras jobb kräver mycket speciella färdigheter.
- Ett slut på attityder som stigmatiserar de som är eller har varit sexarbetare.

Är det inte dags att vi tar steget in i tjugohundratalet och låter den sista yrkeskåren, ländernas arbetare, få rätt att bilda fackföreningar och fritt utöva sitt yrke?

Vill de ha torsklagar?

För ett antal år sedan tog Danmark bort lagarna som kriminaliserade prostitution. Något som de facto var en anpassning till verkligheten eftersom polisen inte anhållit någon för detta i många decennier.

Man införde dock mycket strängare lagar angående hallickverksamhet och polisen tvekar inte att slå hårt ner på sådana parasiter.

I Danmark har hemtjänstens personal inga attitydproblem då det gäller att hjälpa de gamla att beställa de prostituerades tjänster.

För ett tag sedan, när liknande påståenden som i Sverige började uppstå, då gick hundra horor ihop i en hemsida och deklarerade att de fritt valt sitt yrke, att de inte missbrukats som barn och att de gillade sitt jobb.

För några månader sedan då gjorde förre inrikesministern socialdemokraten Karen Jespersen ett utspel där hon luftade tanken att Danmark skulle införa de svenska torsklagarna. Vad hände? Jo det tog hus i helsike. De danska prostituerade deklarerade att i så fall så var deras självpålagda tystnadsplikt upphävd. De skulle berätta fritt om alla de besök som politiker hade gjort, gjorde och vad deras preferenser var. Förslaget blev genast en död fisk. Makten vågade inte sätta emot.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 07 jan 2003 14:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: