sourze.se

Den goda tanken blir kontroll

På Aftonbladet debatt, den 8/12, skriver Marie Hedström –medlem i föreningen Salembor mot rasism, att polisen uppmanar nazister att paradera, i Salem.

Det är inte första gången, nazistiska grupperingar, söker tillstånd att paradera, i Salem.

Föreningen - Salembor mot rasism, hävdar att nazisternas demonstration är:
* Ett planlagt, offentligt attentat mot allt vad demokrati och människors lika värden, heter.
* Sådana angrepp måste alla goda krafter gå till offensiv emot.
* Föreningens mål är att stoppa paraden.
* Nazistiska parader är oacceptabla i en demokrati. En demokrati som godkänner nazistiska parader är ingen demokrati – då vinner nazismen.

Så skriver Marie Hedström å föreningen Salembor mot rasisms vägnar, i sin debattartikel. Hon menar att nazisterna inte vinner genom att övertyga någon om sina idéer, utan genom att skapa rädsla, anpasslighet och fruktar ett slutresultat att ingen vågar opponera sig och säga sina åsikter. Det är enligt Hedström paradens grundläggande syfte.

Problemet är att alla goda krafter inte går till offensiv mot paraden:
Salems kommunledning, lär vackla på grund av "okunnighet och bristande erfarenhet", enligt Hedström. Polisen lär vara direkt motståndare till "Salembor mot rasism" och verkar som "sabotör".

Nazisterna vill krossa Sveriges demokrati, vilken "Salembor" vill försvara och får då göra det utan medvind från demokratins offentliga företrädare.

Polisen lär ha upptäckt att nazisterna glömt att ansöka om tillstånd för paraden och har i god tid före paraden upplyst dom om det. Vilket "Salembor" betraktar som hjälp till nazisterna, och en avledningsmanöver mot föreningens mål.

Hitlerfolket ansöker om ett tillstånd och polisen levererar ett "ja" till deras parad och ett "nej" till "Salembors" manifestation – för demokrati och lika människovärde.

En moderat kommunalråd lär också via ett brev meddelat samtliga kommunmedborgare, i Salem, var och när den nazistiska paraden ska äga rum.

Kommunledningen har också vädjat till att "paraden ska genomföras på ett lugnt och fint sätt", under Salems gator. Vilket "Salembor" påstår också är nazisternas önskan.

Föreningens syfte är entydig:
Paraden bör till varje pris inte få genomföras. Hur väl i enlighet med dom demokratiska principerna, den genomförs.

Enda till orsaken att Salems kommunledning godtar paraden är att hindra "Salembor mot rasism" att säga sin mening.

Efter att ha läst denna häpnadsväckande debattartikel, undrar jag som grunddemokrat hur enkelspårig Marie Hedström och hennes föreningsmedlemmar är?

Inser dom inte att polisens uppgift är att upprätthålla lag och ordning i den svenska demokratin och att det är en demokratisk rättighet att framföra såväl nazistiska som kommunistiska och fascistiska åsikter. Dock övergår denna rättighet till ett brott, då man försöker sätta sig över dom gällande lagarna, för att nå ut med sitt budskap. Men, dessvärre har dessa nazister gjort det vid denna parad, och detta tackvare ordningsmakten och demokratins goda minne.

Det är helt rätt av polisen att uppmana utomparlamentariska grupper att gå den demokratiska vägen för att nå ut med sitt budskap.

Föreningen "Salembor mot rasism" tolkar det som om ordningsmakten går deras, "goda sida", bakom ryggen. Detta är en simpel anklagelse och är lika primitiv och trångsynt som den militanta gruppen AFA – Antifascistisk organisation. Dessa hävdade för några år sedan i media, en särskilt rätt, för dom, att kasta sten på nazister och fascister, därför att "dom har åsikter som man inte får ha".

Vilka är emot demokrati och eftersträvar kontroll över meningsmotståndare, med ett sådant resonemang?

Att Salems kommunledning, genom en skriftlig vädjan önskar en fredlig demonstration – vilket jag förmodar dom även skulle ha gjort om föreningen Salembor mot rasism hade demonstrerat – ser jag det inte heller som en nazistisk hyllning.

För att poliser med uppgift att skydda dom demokratiska värdena, är hyggliga nog att uppmana alla organisationer att gå den lagliga vägen, vid sina demonstrationer med mera, ser jag som en sann respekt för dom demokratiska värdena. Som tjänare av dessa, bör det inte finnas någon "god" eller "ond" sida, att utgå ifrån. Alla skall ha samma rätt att säga sin mening oavsett de betraktas som "god" eller "ond" av den stora massan - politiska korrekta. Den enda skyldighet man har är att gå "den smala vägen", den demokratiska vägen.


Om författaren

Författare:
Yohannis Petersson

Om artikeln

Publicerad: 10 dec 2002 09:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: